AM GONNA IN NORWEGIAN

How to say "am gonna" in Norwegian

S Synonyms

Results: 6472, Time: 0.4863

skal vil tar får kommer blir går skai skal få kommer til

Examples of Am Gonna in a Sentence

I am gonna bust your balls.
Jeg skal knuse ballene dine.
Though i am gonna miss those two from my zoo.
Selv om jeg vil savne de to fra dyrehagen min.
I am gonna stick my whole thumb up your ass later.
Jeg skal stikke hele tommelen min opp i ræva di senere.
So I'm gonna pick him up and take him home, okay?
Så jeg plukke ham opp og ta ham med hjem.
I think i am gonna order something now.
Jeg tror jeg vil bestille nå.
I am gonna beat george foreman and you're gonna beat cancer.".
Jeg skal overvinne george foreman, og du skal overvinne kreften.".
I am gonna help you.
Jeg skal hjelpe deg.
But i am gonna ask you questions.
Men jeg vil stille deg spørsmål.
I'm gonna shower up.
Jeg tar meg en dusj.
I'm gonna talk to lefkowitz.
Jeg snakke med lefkowitz.
But i am gonna wait.
Men jeg vil vente.
I'm gonna throw up a little bit, i think.
Jeg tror jeg kaste opp litt.
You call and I'm gonna go change my shirt.
Bare ring du, jeg tar på meg en annen skjorte.
But i am gonna find you, anton.
Jeg skal finne deg, anton.
For once i am gonna do the cooking for you.
For en gangs skyld får jeg lage mat til deg.
I cannot believe I'm gonna meet frank beckerson.
Tenk at jeg får møte frank.
I'm gonna get there, mike.
Jeg kommer dit, mike.
And i am gonna write about it.
Og jeg vil skrive om det.
Yeah, but i really am gonna get a boat, though.
Men jeg skal virkelig kjøpe båt.
I'm gonna post up on the corner.
Jeg tar stilling på hjørnet.
I'm gonna borrow your bicycle.
Bernard, jeg låne sykkelen din.
I am gonna put you in the ground like it's my job.
Jeg skal legge deg under jorda som om det var jobben min.
Pierre, I'm gonna tell you something now.
Pierre, jeg fortelle deg noe.
I am gonna have that beer.
Jeg tar en øl.
I'm gonna be late for school.
Jeg kommer for sent på skolen.
I'm gonna be able to vote next year.
Jeg får stemme til neste år.
I'm gonna record our conversation.
Denne samtalen blir tatt opp.
Because one way or another, i am gonna get this factory going again.
Jeg vil få i gang fabrikken på den ene eller andre måten.
No, but... i am gonna teach you a lesson.
Nei, men jeg skal lære deg en lekse.
I'm gonna look drop-dead gorgeous.
Jeg blir slående vakker.

Results: 6472, Time: 0.4863

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "am gonna"


am going to go
am i gonna
am gonna come
am gonna leave
am gonna stay
am gonna go
am gonna take
am gonna make
am gonna get
will let
are gonna bring
am gonna have
am gonna give
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More