AM NOT IN NORWEGIAN

How to say "am not" in Norwegian

S Synonyms

Results: 23409, Time: 0.1981

Click norwegian translation to filter results
er ikke ikke har ikke skal ikke nekter blir ikke kommer ikke ikke være var ikke ikke var ikke bli ble ikke hadde ikke kom ikke

Examples of using "Am Not" in a sentence and their translations

I am not your daughter!
Jeg er ikke datteren din.
I am not going to bury my son!
Jeg skal ikke begrave min sønn.
And i am not your daughter.
Og jeg er ikke din datter.
And i am not allowing him to do it again.
Jeg har ikke tenkt å tillate det igjen.
I am not planting evidence.
Jeg planter ikke bevis.
I am not a captain.
Jeg er ikke kaptein.
I am not guessing, archimedes. i know where he is!
Jeg gjetter ikke, archimedes, jeg vet hvor han er!
I am not getting in that thing with you.
Jeg skal ikke ut og kjøre med deg.
I am not going to talk to you.
Jeg har ikke til hensikt å snakke med dem.
I am not a dog.
Jeg er ikke en hund.
Todd, I'm not gonna do it.
Todd, jeg nekter å gjøre det.
I am not living in the palace.
Jeg skal ikke bo på palasset.
I am not depressed, sir!
Jeg er ikke deprimert, sir!
I am not on a non-plan plan.
Jeg har ikke en planløs-plan.
I am not using my wife.
Jeg bruker ikke min kone.
I am not paying for frogs.
Jeg betaler ikke for frosker.
I am not going to force you to marry me.
Jeg har ikke tenkt å tvinge deg til å gifte deg med meg.
And i am not a monster.
Og jeg er ikke et monster.
I am not a bitchy person in general.
Jeg blir ikke ufordragelig i forhold til folk.
Son, I'm not saying i do not know what love is.
Sønn, jeg skal ikke si at jeg vet hva kjærlighet er.
I am not staying here.
Jeg nekter å bli her.
I am not a cheat.
Jeg har ikke jukset.
I am not lying for you, carlos.
Jeg lyver ikke for deg, carlos.
And i am not gonna miss it.
Og jeg nekter å gå glipp av det.
I am not a demon.
Jeg er ikke en demon.
I am not getting a job.
Jeg skal ikke ha jobb.
I'm not going anywhere.
Jeg blir ikke borte.
I'm not going to die.
Jeg kommer ikke til å dø.
I am not killing your mother.
Jeg dreper ikke din mor.
I am not in full command of my emotions.
Jeg har ikke full kontroll over mine følelser.

Results: 23409, Time: 0.1981

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "am not"


not
can not
not work
was no
would not
are not coming
never
had not
not remain
never had
are not supposed
are not wearing
should not
never got
no way
am not staying
must not
do not
shall not
would never
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More