AND HE IN NORWEGIAN

Translation of And He in Norwegian

S Synonyms

Results: 7638, Time: 0.1823

And he
og han (7284) så han (43) men han (28) den (27) ham og (11) og ham (3)

Examples of using And He in a sentence and their translations

Og han

He killed her and he ate her.
Han drepte henne og han spiste henne.
I was Yellowbeard and he was he was Redbeard!
Jeg var" Yellowbeard", og han var... Han var" Redbeard"!

Så han

The noise woke Jacobi, and he had to shoot him on the stairs.
Lyden vekket Jacobi, så han måtte skyte ham i trappa.
But Yahweh hardened Pharaoh 's heart, and he would not let them go.
Men Herren forherdet Faraos hjerte, så han ikke vilde la dem fare.
And he screws you.
Men han fikk problemer.
And he did it for you.
Men han gjorde det. For deg.

Den

( this , one , person )
And he who associates compeers with God has indeed wandered far astray!
Den som gir Gud medguder, er sannelig langt på villstrå!
And he who fears shall remember,
Den som frykter, vil vise ettertanke,

Ham, og

( this , one , person )
And he became one of those who went astray,
Satan fulgte etter ham, og han kom på gale veier.
I was following and he.
Jeg fulgte etter ham, og.
Other sentence examples
I am his and he is mine.
Jeg er hans og han er min.
His ex-wife, Tammy, came, and he got scared and ran away.
Hans ekskone kom, så han stakk av.
And he just took your car?
Og han bare tok bilen din?
Steve shot Richard and he did not die.
Steve skjøt Richard, og han døde ikke.
And He approveth not of infidelity in His bondmen.
Men Han godtar ikke utakknemlighet hos Sine tjenere.
And he talks and talks.
Så han snakker.
And he said, I beseech thee, shew me thy glory!
Men han sa: La mig da få se din herlighet!
You and he?
DU og ham?
Tell him where his kid is, and he can go find him.
Fortell ham hvor gutten hans er, så han kan finne ham.
He was not dangerous and he was not threatening me.
Han var ikke farlig, og han truet meg ikke.
And he who strays in error does so to its detriment.
Den som går på vidvanke, gjør det til egen belastning.
Your uncle gets an injection and he dies, like a dog.
Da gir de onkelen din en sprøyte, så han dør som en bikkje.
And he whom Allah does not guide to the Right Path has none to guide him.
Den Gud lar seile sin egen sjø har ingen veileder.
He 's my prince, and he 's the one I am gonna marry.
Og ham skal jeg gifte meg med.
He gave this woman a dignified end, and he kept her close to him.
Hun er spesiell for ham, og for oss.
I sent for him and he sends you?
Jeg sendte for ham og han sender deg?
And he died the next morning.
Men han døde neste morgen.
And he also told me this:.
Men han sa også dette:.
He was not big in America and he would come here.
Han var ikke stor i Amerika, så han kom hit.
And he who turns on his heels will not harm Allah a thing.
Den som snur tvert om, skader ikke Gud det minste.

Results: 7638, Time: 0.1823

Word by word translation


and
- og men da and samt den
he
- han den sant hans

S Synonyms of "and he"


so he
but he
the most
that he
and him
yet he
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More