AND I IN NORWEGIAN

How to say and i in Norwegian

S Synonyms

Results: 31469, Time: 0.1378

Examples of using And I in a sentence and their translations

Lenny and i have problems with women.
Lenny og jeg har problemer med kvinnene.
I had to sleep somewhere and i just picked a room.
Et sted måtte jeg sove, så jeg bare valgte et rom.
Rick and i found a car.
Rick og jeg fant en bil.
You and i and lepidus.
Du, og jeg, og lepidus.

You had him call watson and i, pretend to be you.
Du ba ham ringe watson og meg, late som om han var deg.
Lindsey went after him, and i threw her out.
Lindsey gikk etter han, så jeg kastet henne ut.
Give me something else, and i will know you are my brother.
Gi meg noe annet, så jeg vet at du er broren min.
Lawson and i are two-thirds, and you are only one-third.
To tredjedeler til lawson og meg og bare en tredjedel til deg.
Just give me a little time to get dressed, and i will open up.
Skal bare kle på meg, så åpnerjeg.
Charles and i find the mutants.
Charles og jeg finner mutantene.
And i like her.
Og jeg liker henne!
Kaminsky was wounded and i have sent him to hospital. warden.
Kaminsky ble skadet, så jeg sendte ham til nærmeste sykehus.
You know, things between logan and i were working because he trusted me.
Det funket mellom logan og meg fordi han stolte på meg.
Just call and i will make up some excuses.
Bare ring meg, så fikser jeg noen bra unnskyldninger.
Theresa and i have.
Theresa og jeg har.
And i am dan-ny egan.
Og jeg er dan... ny egan.
Derek and i, the kids, the dogs.
Derek og meg, barna, hunden.
And i will keep you with me.
Og jeg holder deg hos meg.
Angela and i had sex.
Angela og jeg hadde sex.
He lose his blind eye, and i not invisible anymore.
Han mistet blinde øye, så jeg ikke usynlig mer.
Did i just refer to turk and i as a couple?
Refererte jeg til turk og meg som par?
Jaime and i are more than brother and sister.
Jaime og jeg er mer enn bror og søster.
Yeah? and i am going to make a run at it.
Og jeg vil prøve meg på det.
I woke him up and i intend to stop him.
Jeg vekket ham opp, så jeg vil stoppe ham.
And i will see you on the other side.
Og jeg skal treffe deg på den andre siden.
Lloyd and i are not young.
Lloyd og jeg er ikke unge.
And i told them my ideas, and they all said," great ideas.
Så jeg fortalte idéene mine, og de likte dem.
Louis and i, we have hung out or whatever.
Louis og meg, vi har hengt sammen eller noe.
And i will keep you with me.
Og jeg skal holde deg hos meg.
But i did not realize it was sunday morning, and i got caught.
Jeg innså ikke at det var søndag, så jeg ble tatt.

Results: 31469, Time: 0.1378

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"And i" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More