AND WE DROVE IN NORWEGIAN

How to say "and we drove" in Norwegian

Results: 7, Time: 0.1025

og vi kjørte

Examples of And We Drove in a Sentence

It was his car and we drove him off the cliff.
Og vi kjørte ham over en skrent.
And we drove home.
Så kjørte vi hjem.
He picked me up at 8:30 p.m. and we drove out there.
Han hentet meg i halv ni-tiden, så kjørte vi dit.
He... told me that he wanted to pick up the yard and we drove around in the golf cart and picked up stuff.
Han sa han ville rydde på gården, og vi kjørte rundt i golfbilen og plukket opp ting.
The rat fell out of his chair dead, and we drove off and left him there.
Rotta falt ned fra stolen, og vi kjørte bort og etterlot ham der.
Then she jumped into the car, and we drove off into the sunset.
Så hoppet hun inn i bilen, og vi kjørte inn i solnedgangen.
Yes, i do.' my friend says,'Wrong answer.', and we drove away.
Ja, det gjør jeg." mine venn svarer:"Feil svar." og så kjørte vi vekk.

Results: 7, Time: 0.1025

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


and we drove
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More