AND WE DROVE IN NORWEGIAN

Translation of And We Drove in Norwegian

Results: 613, Time: 0.2173

And we drove
og vi kjørte (4)

Examples of using And We Drove in a sentence and their translations

Og vi kjørte

It was his car and we drove him off the cliff.
Og vi kjørte ham over en skrent.
He... told me that he wanted to pick up the yard and we drove around in the golf cart and picked up stuff.
Han sa han ville rydde på gården, og vi kjørte rundt i golfbilen og plukket opp ting.

Så kjørte vi

And we drove home.
Så kjørte vi hjem.
He picked me up at 8:30 p.m. And we drove out there.
Han hentet meg i halv ni-tiden, så kjørte vi dit.
Other sentence examples
The rat fell out of his chair dead, and we drove off and left him there.
Rotta falt ned fra stolen, og vi kjørte bort og etterlot ham der.
Then she jumped into the car, and we drove off into the sunset.
Så hoppet hun inn i bilen, og vi kjørte inn i solnedgangen.
Yes, I do.' My friend says,' Wrong answer.', and we drove away.
Ja, det gjør jeg." Mine venn svarer:" Feil svar." og så kjørte vi vekk.
My watch ended at 8:30 p.m. I drove home to pick up my wife and we drove out to our allotment garden.
Jeg kjører hjem, henter kona, og vi drar ut til kolonihagen.
Well, we drove past and thought why not?
Vi kjørte forbi og tenkte?
And we drove in Søgaard 's car.
Vi kjørte med Søgaard.
And after that, we drove here.
Og etter det, kjørte vi hit.
I go," Okay." So I hop into his car and we drive up into the Hollywood Hills somewhere to where he was living, and he took out an acetate test pressing, he put it on, and he played it,
Vi satte oss i bilen hans og kjørte opp i Hollywood Hills, der han bodde.
And then we stopped screaming, and we drove right here.
Så sluttet vi å skrike og kjørte hit.
I hitched up and drove when we came west from Missouri.
Jeg styrte og ordnet vogna da vi kom fra Missouri.
Remember that time we skipped school and drove to the Cape?
Husker du den gangen vi skulket og kjørte til Cape Cod?
We drove in here, and we parked exactly where your car is now.
Vi kom kjørende inn her, og parkerte akkurat der din bil står nå.
Then ransack the house so it looks like a burglary and you get back in this car and we drive like hell back to Niagara Falls.
Så endevender du huset, så det ser ut som et innbrudd, ogkjører vi som faen tilbake til Niagara Falls.
We put it on a tractor and we drive the tractor around the field To show everybody we mean business.
Vi satte skiltet på en traktor og kjørte rundt åkeren for å vise at vi mente alvor.
We meet there, and then we drive together.
Vi møtes der, ogkjører vi sammen.
And we would drive all night.
Så kunne vi kjøre hele natten og aldri bli funnet.
And it is Allah who sends the winds, and they stir the clouds, and We drive them to a dead land and give life thereby to the earth after its lifelessness.
Så driver Vi dem til det døde land, og gir derved jorden liv, etter dens dvale.
And it is Allah who sends the winds, and they stir the clouds, and We drive them to a dead land and give life thereby to the earth after its lifelessness.
Så driver Vi dem til det døde land, og gir derved jorden liv, etter dens dvale.
He mended the car, and then we drove off.
Han reparerte bilen, og vi dro.
And how are we gonna do a drove with just me and my two men, huh?
Hvordan skal vi klare det med bare meg og to menn?
I have never told anyone this before, but I have actually got a fantasy of one day driving back to my hometown in a limo with my beautiful wife, who 's a model with a PhD in philosophy... smart lady... and we drive in and everyone I ever went to school with.
Jeg kjører tilbake til hjembyen min i en limousin med kona mi, som er modell og har en doktorgrad i filosofi.
And we will drive straight home!
Og vi kjører rett hjem!
We drove away and just... left her there, Mom.
Vi stakk av... og lot henne ligge der, mamma.
We gave guidance and drove each to destruction.
Alle har Vi tilintetgjort, helt og holdent.
We gave guidance and drove each to destruction.
Alle har Vi tilintetgjort, helt og holdent.
Lot, and you? We drove the invaders back into the sea.
Vi drev dem tilbake, ut på havet.

Results: 613, Time: 0.2173

Word by word translation


and
- og men da and samt den
we
- vi det νi vår
drove
- kjørte drev jaget jagde kjorte
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More