AND WE WILL PICK IN NORWEGIAN

Translation of And We Will Pick in Norwegian

Results: 14991, Time: 0.2426

And we will
og vi vil og vi skal så kan vi og vi får så vil vi

Examples of using And We Will Pick in a sentence and their translations

Så henter vi

Start cleaning your desk, and we will pick you up in the morning.
Bare rydd skrivebordet, så henter vi deg i morgen.
When you get to Grass Valley, leave him in the livery stable and we will pick him up.
Når du kommer til Grass Valley, sett den i leiestallen, så henter vi den.
Other sentence examples
You pick your fastest guy and we will pick ours.
Dere tar deres raskeste gutt, og vi tar vår.
Hold your positions, and we will pick him up as he exits.
Hold posisjonene, så tar vi ham når han kommer ut.
One day, I will take you out in the jungle, and we will pick some flowers... and I will show you the place where Tarzan laid her down to sleep.
En dag skal jeg ta deg med ut i jungelen, og vi skal plukke blomster, og jeg skal vise deg stedet der Tarzan la henne til hvile.
All right, we will pick them up and put them in the front window.
Greit, vi plukker dem opp og stiller dem i vinduet.
And her, running around sobbing, asking if we will pick out a tombstone.
Og hun som løper rundt og hulker, spør om vi kan velge ut gravsten.
Stay where you are and we will come and pick you up.
Hold deg der du er og vi vil komme og henter deg.
We will pick up Sid and get outa here while we can.
Vi plukker opp Sid og stikker herfra mens vi kan.
We will pick up Sid and get outta here while we can.
Vi plukker opp Sid og stikker herfra mens vi kan.
We will pick Sharon up and then you after eight.
Vi henter Sharon først, og deg ti over åtte.
We will pick up an axe and cut the devil 's throat.
Vi tar opp øksen og kutter djevelens hals.
Can... a motion to adjourn and we will pick up where we leave off next week.
Jeg ber om utsettelse, så tar vi fatt igjen neste uke.
I will just pick you up with Mike and we will go.
Jeg skal hente deg sammen med Mike, drar vi.
And we will pick you up in the morning?
Vi kommer og henter deg i morgen?
I will meet you at the pub after and we will pick up the beer.
Vi møtes på puben senere for å kjøpe øl.
I will pick you up Friday at 8:00 and we will eat.
Jeg henter deg på fredag... kl. 20.00 og så spiser vi.
I will pick you up after, and we will go to the house together.
Jeg henter deg etterpå, drar vi sammen.
I will pick you up in my new truck and we will go to a movie.
Henter deg i nybilen og så drar vi på kino.
Pick out your color and we will... we will order it up for you.
Velg en farge og så bestiller vi den for deg.
Come back and pick up them tools and we will call it even.
Kom tilbake og plukk opp verktøyet, så er vi skuls.
You can tell the railroad we will drift by and pick it up.
Du kan si til jernbanen at vi driver forbi og plukker den opp.
Who knows, maybe we will get lucky and pick up porn.
Hvem vet, kanskje vi er heldige og finnet noe porno.
So tomorrow after work, we will come and pick you up and get you packed.
Vi henter deg i morgen etter jobben og hjelper deg å pakke.
So, we will stop by your house, and pick up adult apparel.
Så, vi stopper innom hos deg og plukker opp noe voksent.
We will just pick up these horses and start out like we were just passing through.
Vi tar med oss hestene og rir som om vi bare skulle passere.
We will reconvene at the new pick up point and your mission will be over I will take it from there.
Vi møtes ved det nye samlingspunktet, og så er oppdraget ditt over.
So pick a color and we will paint it.
Velg en farge og mal det.
Then we will pick up the explosives and go into Navarone.
Så henter vi sprengstoffet og drar til Navarone.
Relax, we will just pick up some food and go.
Slapp av, vi bare kjøper noe mat.

Results: 14991, Time: 0.2426

See also


we will pick them
vi plukker dem
we will pick him
tar vi ham henter vi ham vi plukker ham
was and we will
var , og vi skal var , og vi vil
then we will pick up
så plukker vi opp da plukker vi opp så henter vi
i will pick
jeg plukker
they will pick
plukker de
he will pick
henter han han samler vil han ta han velger han plukker
will pick us
vil plukke oss plukkeross plukker oss vil ta oss
i will pick it
jeg plukker den jeg skal ta det jeg tar den jeg skal finne det kjøper jeg det
i will pick them
jeg plukker dem
i will pick him
henter jeg ham jeg plukker ham jeg fakker ham
so i will pick
jeg får kjøpe så jeg vil plukke hvorfor henter jeg da henter jeg
maybe i will pick
kanskje jeg skal kjøpe kanskje jeg vil pirke kanskje plukker jeg kanskje jeg tar
you will pick me
henter du meg
will pick you up when
henter deg når

Word by word translation


and
- og men da and samt den
we
- vi det νi vår
will
- vil skal kommer får blir
pick
- velge plukke ta henter løft
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More