AND WE WILL PICK IN NORWEGIAN

How to say "and we will pick" in Norwegian

Results: 1636, Time: 0.1197

and we will
og vi vil og vi skal så kan vi og vi får og vi tar

pick
velge plukke ta velg henter

Examples of And We Will Pick in a Sentence

One day, i will take you out in the jungle, and we will pick some flowers... and i will show you the place where tarzan laid her down to sleep.
En dag skal jeg ta deg med ut i jungelen, og vi skal plukke blomster, og jeg skal vise deg stedet der tarzan la henne til hvile.
You pick your fastest guy and we will pick ours.
Dere tar deres raskeste gutt, og vi tar vår.
Start cleaning your desk, and we will pick you up in the morning.
Bare rydd skrivebordet, så henter vi deg i morgen.
Hold your positions, and we will pick him up as he exits.
Hold posisjonene, så tar vi ham når han kommer ut.
When you get to grass valley, leave him in the livery stable and we will pick him up.
Når du kommer til grass valley, sett den i leiestallen, så henter vi den.
We will pick up sid and get outa here while we can.
Vi plukker opp sid og stikker herfra mens vi kan.
We will pick up sid and get outta here while we can.
Vi plukker opp sid og stikker herfra mens vi kan.
All right, we will pick them up and put them in the front window.
Greit, vi plukker dem opp og stiller dem i vinduet.
And her, running around sobbing, asking if we will pick out a tombstone.
Og hun som løper rundt og hulker, spør om vi kan velge ut gravsten.
We will pick up an axe and cut the devil's throat.
Vi tar opp øksen og kutter djevelens hals.
Stay where you are and we will come and pick you up.
Hold deg der du er og vi vil komme og henter deg.
I will pick you up friday at 8:00 and we will eat.
Jeg henter deg på fredag... kl. 20.00 og så spiser vi.
I will pick you up after, and we will go to the house together.
Jeg henter deg etterpå, drar vi sammen.
I will just pick you up with mike and we will go.
Jeg skal hente deg sammen med mike, drar vi.
And we will pick you up in the morning?
Vi kommer og henter deg i morgen.
I will pick you up in my new truck and we will go to a movie.
Henter deg i nybilen og så drar vi på kino.
Then we will pick.
Og så velger vi.-Beklager.
Who knows, maybe we will get lucky and pick up porn.
Hvem vet, kanskje vi er heldige og finnet noe porno.
So, we will stop by your house, and pick up adult apparel.
Så, vi stopper innom hos deg og plukker opp noe voksent.
Tell them we will come back and pick them up once we dump the scumbags.
Si vi kommer og henter dem når vi har satt av kjeltringene.
So tomorrow after work, we will come and pick you up and get you packed.
Vi henter deg i morgen etter jobben og hjelper deg å pakke.
You can tell the railroad we will drift by and pick it up.
Du kan si til jernbanen at vi driver forbi og plukker den opp.
We will have the russians swing by and pick you up on the way through.
Vi får russerne til å svinge innom og hente dere.
We will go there after school and pick them up.
Vi henter dem etter skøletid.
We will ask your dad to come and pick you up.
Vi ber din far hente deg.
Relax, we will just pick up some food and go.
Slapp av, vi bare kjøper noe mat.
We're driving back to pick them up. we will find some local hospital. and then we will leave again.
Nå kjører vi tilbake og henter dem, og så finner vi et sykehus og drar igjen.
What? maybe i can drive you around and we will pick another one?
Jeg kan vise deg noen andre parker og ta med lunsj.
Just get to the airport and we will pick you up.
Vi henter dere på flyplassen.
I will meet you at the pub after and we will pick up the beer.
Vi møtes på puben senere for å kjøpe øl.

Results: 1636, Time: 0.1197

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


and we will pick
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More