ANY OF IN NORWEGIAN

How to say "any of" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3275, Time: 3.4937

Click norwegian translation to filter results
noen av noe av nogen av helst av noget av ingen av noe om noen av de andre

Examples of using "Any Of" in a sentence and their translations

I don't understand any of those three.
Jeg forstår ikke noen av de tre. tre hvem?
So, dude, I'm not eating any of this.
Jeg spiser ikke noe av dette.
I cannot see any of our boats.
Jeg ser ikke noen av båtene våre.
Have any of the rulers believed in him, or of the Pharisees?
Har vel nogen av rådsherrene trodd på ham, eller nogen av fariseerne?
But i have not seen any of them, Leonardo!
Men jeg har ikke sett noen av dem, Leonardo!
How's any of this even possible?
Hvordan er noe av dette mulig?
Any of them could have killed conner.
Hvem som helst av dem kunne ha drept conner.
I don't wanna discuss any of this with him.
Jeg vil ikke diskutere noe av dette med ham.
Have any of the rulers or of the pharisees believed on him?
Har vel nogen av rådsherrene trodd på ham, eller nogen av fariseerne?
I haven't met any of your colleagues.
Jeg har ikke møtt noen av dine kolleger.
Helinho, were any of them waiters?
Helinho, var noen av dem kelner?
In case any of the soul's are in here.
I tilfelle noe av sjelen er her.
You never like any of my friends!
Dere liker ingen av vennene mine!
Flynn could kill any of them, and it would be a disaster.
Flynn kan drepe hvem som helst av dem og det ville bli en katastrofe.
In all this shapeshifter lore, can any of them fly?-.
Sier disse formskifterhistoriene noe om at de kan fly?
It's not like i need any of you, anyway.
Jeg trenger egentlig ingen av dere.
Is any of this true, Flemming?
Er noe av dette sant, Flemming?
And yet i don't see any of them here with you now.
Og likevel ser jeg ikke noen av dem her med deg nå.
But any of you could have picked it up.
Hvem som helst av dere kan ha plukket den opp.
I can't give any of that to him.
Jeg kan ikke gi noe av det til ham.
You never mentioned it in any of your letters.
Det skrev du ikke noe om i brevene dine.
Hypersensitivity to yttrium(90Y) chloride or to any of the excipients.
Overfølsomhet for yttrium(90Y) klorid eller til noen av de andre hjelpestoffene.
Any of us.
Hvem som helst av oss.
It wasn't the war any of us expected.
Det var ikke krigen noen av oss forventet.
I never paid any of our bills with those stolen credit cards.
Jeg betalte ingen av regningene våre med de stjålne kortene.
And then i never became any of them.
Og så ble jeg ingen av delene.
I can't un-see any of it.
Jeg kan ikke glemme noe av det.
Do you think any of them know what the others are playing?
Tror du noen av dem vet hva de andre spiller?
But you won't know any of the people who are reading it.
Men du vil ikke vite noe om de som leser den.
Any of them.
Hvem som helst av dem.

Results: 3275, Time: 3.4937

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "any of"


some
about all
some of the things
any of the others
in all
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Any of" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More