Translation of "anybody" in Norwegian

Results: 3949, Time: 0.1029

noen alle hvem som helst er det noen

Examples of Anybody in a Sentence

I don't see anybody, john.
Jeg ser ikke noen, john.
He's unusual. he can kill anybody... without regret.
Han dreper alle uten anger.
Just don't let anybody hear you say the word"Crocodile.".
Bare ikke la noen høre at du sier ordet"krokodille".
Can you hear anybody, Casey?
Kan du høre noen, Casey?
We don't just let anybody train with us.
Vi lar ikke hvem som helst trene sammen med oss.
And i despise anybody who's cynical about that.
Og jeg hater alle som er kyniske om det.
Al, anybody would be nervous.
Al, alle ville være nervøse.
Has anybody called marci back?
Har noen kalt marci tilbake?
Anybody, it's the first person that you see.
Hvem som helst. den første du ser.
Anybody else string with Charlie?
Er det noen andre som holder med Charlie?
Then it could be anybody.
Det kan være hvem som helst.
Tell anybody who asks he's staying at the ashford.
Si til alle som spør at han er på ashford.
Anybody in here?
Er det noen her?
I have never seen anybody killed before.
Jeg har aldri sett noen bli drept før.
Batman could be anybody.
Batman kunne være hvem som helst.
You gonna kill anybody who disagrees with you, Davina?
Dreper du alle som er uenige med deg, Davina?
Anybody else want to go rolling down the ramp?
Er det noen andre, der vil ha en tur ned rampen?
I haven't seen anybody who shouldn't be here.
Nei, jeg har ikke sett noen som ikke burde være her.
I have never killed anybody before.
Jeg har aldri drept noen før.
You don't want anybody to know you were sleeping with him.
Du vil ikke at alle skal vite at du lå med ham.
Paris could be anybody.
Paris kan være hvem som helst.
Anybody in there?
Er det noen der?
Has anybody seen the other black shoe.
Er det noen som har sett den andre skoen?
I can't kill anybody.
Jeg kan ikke drepe noen.
Uh, well, it wasn't anybody, it was mom.
Det var ikke hvem som helst, det var mamma.
I admire anybody that works with kids.
Jeg beundrer alle som jobber med barn.
Anybody who isn't mike, of course.
Alle som ikke er mike, selvfølgelig.
It could be anybody, anytime.
Det kan være hvem som helst, når som helst.
Anybody here know him?
Er det noen her som kjenner ham?
I am not just anybody.
Jeg er ikke bare noen.

Results: 3949, Time: 0.1029

"Anybody" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More