ANYBODY IN NORWEGIAN

How to say anybody in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0709

Examples of using Anybody in a sentence and their translations

Naturally anybody would be.
Naturligvis ville enhver vært det.
Hardly anybody was chosen!
Nesten ingen ble valgt!
He 's different from anybody i know.
Han er ulik alle andre jeg kjenner.
I could be anybody i want.
Jeg kan bli hvem jeg vil.

I did not want anybody to be weird around me.
Jeg vil ikke at folk skal oppføre seg snålt.
Best physic anybody ever had.
Beste fysikken man kan få.
If anybody comes in here, you paralyse them straight away.
Kømmer det nøen inn hit, bedøver du dem på flekken.
Anybody ever tell you you should not call your boss at 2:00 AM?
Har ingen fortalt deg at du ikke bør ringe sjefen din klokka 02.00?
Is anybody in...?
Er det noen her?
I was sadder than anybody when i lost it.
Jeg var tristest av alle da jeg mistet den.
Everywhere anybody looks, they will see you.
Uansett hvor folk ser, vil de se deg.
I do not care what anybody says, i like you.
Det er det samme hva folk sier, jeg liker deg.
Hello, is anybody on this line?
Hallo? er det noen på linjen?
I never needed anybody in my life.
Jeg trengte aldri noen andre i mitt liv.
You do not know anybody, you are lonely.
Du kjenner ikke noen, du er ensom.
Is not anybody eating?
Spiser dere ikke?
Anybody i want?
Hvem jeg vil?
Do not let anybody tell you who you are.
Ikke la noen fortelle deg hvem du er.
I do not think anybody should follow tammy.
Jeg tror ikke noen bør følge etter tammy.
Anybody know who they were?
Vet noen hvem de var?- hvem sine barn?
Hardly anybody on the street.
Nesten ingen på gata.
Just about anybody who ever knew him.
Omtrent enhver som noensinne har kjent ham.
He has not spoken to anybody in three days.
Han har ikke sagt noe på tre dager.
Do not listen to anybody.
Ikke lytt til noen som helst.
Is anybody else joining?
Kommer det noen andre?
Why?- why would anybody not be happy?
Hvorfor skulle man ikke være det?
Has anybody but manny gotten the ball out of the infield?
Har andre enn manny slått ut av infield?- nei.
Why is not anybody doing anything?
Hvorfor gjør dere ikke noe?
Excuse me. anybody sitting here?
Unnskyld, sitter det noen her?
You can ask anybody in the women 's swimming association.
Spør hvem du vil i svømmeforeningen.

Results: 30, Time: 0.0709

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More