ANYMORE IN NORWEGIAN

How to say "anymore" in Norwegian

S Synonyms

Results: 6411, Time: 0.2818

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Anymore" in a sentence and their translations

You're not a soldier anymore, you're an outlaw.
Du er ikke soldat lenger, du er fredløs.
This is not theory anymore, jason.
Dette er ikke en teori lenger, jason.
This house is not our home anymore.
Dette huset er ikke hjemmet vårt mer.
I can't do this anymore.
Jeg kan ikke gjøre dette mer.
And we're not married anymore, mrs.
Vi er ikke gift , fru kessler.
Because you're not my enemy anymore, derek.
Fordi du ikke er fienden min lenger, derek.
I don't want to live anymore.
Jeg vil ikke ieve ienger.
Scott, you're not a catcher anymore.
Scott, du er ikke en catcher lenger.
It's not el scorpion anymore.
Det er ikke el scorpion mer.
Metallo isn't just flesh and blood anymore.
Metallo består ikke bare av kjøtt og blod .
Burt, we don't even try anymore.
Burt, vi prøver ikke lenger engang.
I'm not a baby anymore.".
Jeg er ikke en baby mer.".
Whatever things you have got, you don't need anymore.
Samme hva du har, trenger du det ikke .
He's not spider-pig anymore, he's harry plopper.
Han er ikke klatregris lengre han er harry plopper.
You don't want to live anymore?
Vil du ikke ieve Ienger?
Things aren't what they seem anymore.
Tingene er ikke som de ser ut ienger.
You're not in eastern europe anymore.
Du er ikke i øst-europa .
My son and i are not your problem anymore, or your excuse.
Min sønn og jeg er ikke problemet ditt lenger, eller unnskyldningen.
You know i don't do this anymore.
Du vet, at jeg ikke gjør slikt mere.
But we don't need the arrow anymore.
Men vi trenger ikke arrow lengre.
I won't call you bambi anymore.
Jeg skal ikke kalle deg bambi mer.
I'm of no use anymore.
Jeg kan ikke brukes ienger.
This isn't about you anymore.
Det handler ikke om deg .
This isn't your brain anymore, mr.
Dette er ikke din hjerne lengre, mr.
I don't need your protection anymore.
Jeg trenger ikke din beskyttelse mer.
Not anymore.
Ikke mere.
I'm not five years old anymore.
Jeg er ikke fem år gammel lenger.
You don't know who you are anymore, ray.
Du vet ikke hvem du er lenger, ray.
You can't work here anymore.
Du kan ikke jobbe her mer.
I don't remember anymore.
Jeg kan ikke huske mere.

Results: 6411, Time: 0.2818

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Anymore" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More