ANYONE EVER AGAIN IN NORWEGIAN

How to say anyone ever again in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0444

Examples of using Anyone Ever Again in a sentence and their translations

Never bully anyone ever again.
Aldri mobbe noen igjen.
Someplace where he will never be able to hurt anyone ever again.
Et sted der han aldri kommer til å kunne skade noen igjen.
Where you can not hurt anyone ever again.
Hvor du ikke kan skade noen igjen.
You are going somewhere you can not hurt anyone ever again.
Du skal til et sted hvor du aldri kan skade noen igjen.

Somewhere you will never hurt anyone ever again.
Et sted hvor du ikke kan skade noen igjen.
Somewhere you will never hurt anyone ever again.
Et sted hvor du aldri kan skade noen igjen.
When i am done, she will never bully anyone ever again.
Etterpå vil hun aldri mobbe noen igjen.
I do not think he will... be able to harm anyone ever again.
Jeg tror ikke han vil kunne skade noen igjen.
After that day, i swore that i would never love anyone ever again.
Etter den dagen sverget jeg at jeg aldri ville elske noen igjen.
For helping anyone ever again.
Jeg hjelper aldri noen igjen.
Miss doolittle says she does not want to see anyone ever again.
Froken doolittle sier at hun aldri vil treffe noen mer.
I will never hurt you or anyone ever again.
Jeg vil aldri skade deg eller noen gang igjen.
You mention my name to anyone ever again and you will live to regret it.
Nevn navnet mitt til noen igjen, så skal du få angre.
What i am saying is do not let yourself be bullied by anyone ever again.
Det jeg sier, er: ikke la deg bli herset med av noen igjen.
If you ever try to reach out to me or you mention my name to anyone ever again' and you will live to regret it.'.
Prøver du å kontakte meg eller nevner navnet mitt til noen igjen, skal du få angre.
There is a chance i am never going to date anyone, ever again.
Jeg vil kanskje aldri date noen igjen.
They will never hurt anyone ever again.
De aldri vil gjøre noen fortred igjen.
She 's the reason... i came here to my bees, so that i could not harm anyone ever again.
Hun var årsaken til at jeg kom hit, til biene mine, slik at jeg aldri mer kunne skade noen.
I do not have to believe anything anyone says ever again.
Jeg behøver ikke å tro på noe av det noen sier, aldri mer.
So, the thing is, i left an embedded account alert on it so we would know if anyone ever accessed it again.
Saken er at jeg etterlot en fast kontoalarm, så vi ville oppdage hvis noen fikk adgang til den igjen.
But do not ever take sides with anyone against the family again.
Men ta aldri parti med noen mot familien igjen.
You want to stay on, do not ever, ever say that to anyone in the state again.
Hvis du vil fortsette, kan du aldri si det til noen andre i staten igjen.
If you ever mention this to anyone i will never speak to you again.
Hvis du sier noe om dette til noen, vil jeg aldri snakke med deg mer. aldri!
And nothing will ever be the same for anyone ever again.
Da blir ingenting det samme igjen.
It 's been decided that unless we can bring you back to sanity now, right now, permanent measures will be taken to ensure you can not hurt anyone ever again.
Med mindre du umiddelbart kan komme til fornuft, vil man sørge for, at du aldri skader noen igjen.
You will never have to ask anyone for anything ever again.
Dere behøver aldri å be om noe igjen.
I do not have to believe anything anyone says ever again!
Jeg vil aldri mer tro på noe andre sier.
No! i will not be adored ever again by you or by anyone!
Jeg vil ikke bli dyrket mer, verken av deg eller av noen annen!
And i want you to know that, after last night i do not ever want to lose anyone who matters to me ever again.
Og etter i går kveld vil jeg aldri miste noen som betyr noe for meg.
dye, ditched the contacts, and decided you were not gonna rely on anyone else for help ever again.
og bestemte deg for at du aldri mer skulle stole på at andre kunne hjelpe deg noen sinne.

Results: 30, Time: 0.0444

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Anyone ever again" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More