ANYTHING IN NORWEGIAN

Translation of Anything in Norwegian

S Synonyms

Results: 25507, Time: 0.0227

Examples of using Anything in a sentence and their translations

But we can not find anything to connect billy bunhill to the krays.
Men vi kan ikke finne noe å koble billy bunhill til krays.
Do you see anything...( evan and jamarcus scream).
Ser du noe...( evan og jamarcus skrike).
You can be anything you want to be.
Du kan være alt du vil være.
I would do anything for my brother.
Jeg vil gjøre alt for broren min.
Other sentence examples
Have you found anything, daniel jackson?
Har du funnet noe, daniel jackson?
And i will do anything for you.
Og jeg gjør alt for deg.
I do not know anything you do not know?
Vet du noe jeg ikke vet?
I swear, i will be anything you want me to be.
Jeg sverger, jeg kan være alt du vil at jeg skal være.
I not telling you anything you do not already know.
Jeg forteller deg ikke noe du ikke allerede vet.
I do not know anything you do not know.
Jeg vet ikke noe du ikke vet.
I will tell you anything you want.
Jeg forteller deg alt du vil.
Anything is possible in positano.
Alt er mulig i positano.
I am not tired or anything.
Jeg er ikke trett, eller noe.
You know i would do anything for you.
Du vet jeg vil gjøre alt for deg.
I do not have irish parents or grandparents or anything.
Jeg har ikke irske foreldre, besteforeldre eller noe.
But this does not explain anything.
Men dette forklarer ikke alt.
Chris does not blame you for anything.
Chris klandrer deg ikke for noe.
Anything from tapeworms to... viruses.
Alt fra bendelorm til...- virus.
We have not kissed, or anything.
Vi har ikke kysset eller noe slikt.
I do not try to be anything i am not.
Jeg prøver ikke å være noe jeg ikke er.
Anything can happen between a man and a woman.
Alt kan skje mellom en mann og en kvinne.
You know i can not tell you anything.
Du vet jeg ikke kan fortelle deg noe.
You know i would do anything for you.
Du vet at jeg vil gjøre alt for deg.
We can not let these friends tell the world anything.
Vi kan ikke la disse vennene fortelle verden noe.
Now i know he will do anything for you.
Nå vet jeg at han gjør alt for deg.
Anything i do not know, i can ask her.
Jeg kan spørre henne om alt jeg ikke vet.
I did not do anything with barbara.
Jeg har ikke gjort noe med barbara.
Anything for you, frank.
Alt for deg, frank.
We do not pay you anything, leon.
Vi har ikke betale deg noe, leon.
You know i would do anything for you.
Du vet jeg ville gjort alt for deg.

Results: 25507, Time: 0.0227

S Synonyms of "anything"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More