ANYTHING IN NORWEGIAN

How to say "anything" in Norwegian

Results: 19062, Time: 0.1555

noe

Examples of Anything in a Sentence

I can't say anything, but you can't take megan back.
Jeg kan ikke si noe, men du kan ikke ta megan tilbake.
You don't know anything about me or my life or.
Du vet ikke noe om meg, eller livet mitt, eller.
I didn't do anything rick or shane wouldn't have done.
Jeg gjorde ikke noe rick eller shane ikke ville ha gjort.
I haven't killed anything in 20 years.
Jeg har ikke drept noe i 20 år.
I don't think anything, bree.
Jeg tror ikke noe, bree.
I have never won anything before, ray.
Jeg har aldri vunnet noe før, ray.
I don't know anything about a bomb or a boat.
Jeg vet ikke noe om en bombe eller en båt.
Anybody know anything about teeler, kelsey, or Laredo?
Noen som vet noe om teeler, kelsey eller Laredo?
I have never stolen anything.
Jeg har aldri stjålet noe.
I can't remember anything without you.
Jeg kan ikke huske noe uten deg.
You haven't said anything, john.
Du har ikke sagt noe, john.
I couldn't say anything because.
Jeg kunne ikke si noe fordi.
I didn't sell anything.
Jeg solgte ikke noe.
She can't say or do anything.
Hun kan ikke si eller gjøre noe.
Sir giles won't have said anything.
Sir giles har ikke sagt noe.
I don't know why i didn't say anything.
Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke sa noe.
But she's not bitter or anything.
Men hun er ikke bitter eller noe.
You don't know anything.
Noe. du vet ikke noe.
Cedric, you can't do anything.
Cedric, du kan ikke gjøre noe.
I can't give you anything.
Jeg kan ikke gi deg noe.
Anything else i can do?
Noe mer jeg kan gjøre?
Anything i can do to help.
Hva jeg enn kan gjøre for å hjelpe.
Anything you like.
Hva du enn vil.
So they can't find anything but spray paint in the Apocalypse?
Så de kan ikke finne annet enn spray maling i Apokalypsen?
Yeah, doesn't surprise me. You're anything but traditional.
Du er alt annet enn tradisjonell.
He won't accept anything but total surrender.
Han vil ikke godta annet enn total underkastelse.
Well, i will read anything you send in, miss grandin.
Hva du enn sender inn, leser jeg det, miss grandin.
Anything you need from the hospital or my family, please let us know.
Hva dere enn trenger fra sykehuset eller min familie, bare si fra.
I loved him more than anything in the world.
Jeg elsket ham mer enn noe annet i hele verden.
Was there anything else?
Er det nøen andre?

Results: 19062, Time: 0.1555

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More