ARE A GENTLEMAN IN NORWEGIAN

How to say are a gentleman in Norwegian

Results: 75, Time: 0.2548

Examples of using Are A Gentleman in a sentence and their translations

So. You're a gentleman now.
Så du er en gentleman nå?
And you, lycus, are a gentleman and a procurer.
Og du er en gentleman og en prokurist.
You are a gentleman and a saint.
Du er en gentleman og en helgen.
You are a gentleman.

Just, okay, look, you're a gentleman.
Bare... du er en gentleman.
You are a gentleman, mr.
Whether you are a gentleman, or a peasant.
Om du er en gentleman eller en bondeknøl.
I should have realized from the beginning that you are a gentleman.
Jeg skulle skjønt med en gang at du er en gentleman.
Three you're a gentleman.
Og 3... du er en gentleman.
I also heard you're a gentleman.
Jeg har også hørt at du er en gentleman.
You have to be a man first before you're a gentleman.
Du må først være en mann før du kan være en gentleman.
Truman, you are a gentleman and a scholar.
Truman, du er en herre og en lærd.
And if you're a gentleman, you will support me in that decision.
Og hvis du er en herre, støtter du den avgjørelsen.
But you're a gentleman among gentlemen.
Men du er jo en gentleman framfor noen.
But pardon't as you're a gentleman.
Tilgi meg det, så sant de er en adelsmann.
Captain, i beg you, if you are a gentleman, let me attend to my house in peace.
Vær så snill, kaptein... hvis du er en gentleman, lar du meg være i fred.
Convince montero that you are a gentleman and he will let you into his circle.
Overbevis montero om at du er en gentleman, og så slipper han deg inn i sin krets.
It ran'Please, please, as you are a gentleman, burn this letter, and be at the gate by ten o'clock.'".
Den lød:“Kjære, vær så god å brenne dette brev, så sant de er en gentleman, og vær ved porten kl 10”.”.
It ran'Please, please, as you are a gentleman, burn this letter, and be at the gate by ten o'clock.'".
Den lød:“Kjære, vær så god å brenne dette brev, så sant de er en gentleman, og vær ved porten kl 10”.”.
Bennett? i have been led to believe that you are a gentleman and a businessman.
Mr bennett, jeg har forstått at du er en gentleman og forretningsmann.
I mean that, apparently, you are a gentleman of some power and influence.
Jeg snakker ikke vekt nå, men at du er en mann med innflytelse.
of the letter, and it said:'Please, please, as you are a gentleman, burn this letter, and be at the gate by ten o clock.
kjære, vær så god å brenne dette brevet, så sant de er en gentleman, og vær ved porten klokken 10.”.
of the letter, and it said:'Please, please, as you are a gentleman, burn this letter, and be at the gate by ten o clock.
kjære, vær så god å brenne dette brevet, så sant de er en gentleman, og vær ved porten klokken 10.”.
The doctor is a gentleman.
Doktoren er en gentleman.
The point is, do you think he's a gentleman?
Synes du han er en herre?
For i am a gentleman, though i am your son.
Jeg er en gentleman, tross din sønn.
There is a gentleman to see you.
Det er en herre som vil snakke med dem.
Being a gentleman is something one learns.
Å være en gentleman er noe en lærer.

Results: 75, Time: 0.2548

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Are a gentleman" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More