Translation of "are going" in Norwegian

S Synonyms

Results: 6228, Time: 0.3543

skal går vil drar kommer kjører skal gå blir skal dra kommer til reiser havner tar skal være skai er på vei skal reise

Examples of Are Going in a Sentence

Ozzy, we are going to Japan!
Ozzy, vi skal til Japan!
Tonight we are going to read a new book.
Vi skal lese en ny bok.
Because things are going so great for her,
Fordi alt går så bra for henne.
Howard and i are going out with penny and bernadette.
Howard og jeg skal ut med penny og bernadette.
We are going to be lucky for the rest of our lives.
Vi vil være heldige resten av livet.
We are going back.
Vi går tilbake.
We are going to mexico, right now.- oh, Lance!
Vi drar til mexico umiddelbart!
But we already know what you are going to do, don't we?
Men vi vet hva du vil gjøre, ikke sant?
But you... you are going to help me.
Men du skal hjelpe meg.
I heard lubin and connor are going to the times.
Lubin og connor går til times- Nei?
You are going to abu dhabi for me.
Og du kommer til abu dhabi for min skyld.
What you are going through must be very difficult.
Det du går igjennom må være tøft.
Maria, we are going home.
Vi drar hjem, maria.
You are going to find bates, and you are going to clear me.
Du vil finne bates og du vil få meg frikjent.
We are going to kill a child.
Vi skal drepe et barn.
We are going back on their feet.
Vi kommer på beina igjen.
Garfield, brenda and i are going to lunch.
Brenda og jeg går til lunsj, garfield.
People are going to talk about us with respect and awe.
Folk vil snakke om oss med respekt og ærefrykt, per.
But julie and i are going to ASU next year.
Julie og jeg drar til ASU neste år.
But we are going to give you to him.
Nei, men vi skal gi deg til ham.
Watch where you're going, maniac!
Se hvor du kjører, galning!
You are going to have.
Du vil ha.
Fet and i are going down to tribeca to check some things out.
Fet og jeg drar til tribeca og sjekker noen ting.
She and turk are going down to the river for the weekend.
Hun og turk skal til elva for helga.
We're going pretty fast.
Vi kjører ganske fort.
You and hunsicker are going to enter the conn from the bow.
Du og hunsicker går inn fra baugen.
Pumpkin and i are going inside to dance.
Pumpkin og jeg skal gå inn og danse. Nei!
You are going inside for long, long time.
Amerikaner, du kommer i hullet veldig lenge.
Lois, we're going against traffic.
Lois, vi kjører mot trafikken.
Dana, you and i are going on this odyssey together.
Du og jeg drar sammen på denne odysseen, dana.

Results: 6228, Time: 0.3543

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "are going"


am going to go
are en route
are comin
am gonna come
am gonna stay
are gonna go
am gonna pull
are gonna
are gonna head
am gonna take
are gonna travel
am goin
are gonna step
is gonna work
am gonna have
are going to pull
am gonna get
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Are going" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More