ARE GONNA IN NORWEGIAN

How to say "are gonna" in Norwegian

S Synonyms

Results: 7700, Time: 0.4284

Click norwegian translation to filter results
skal vil kommer til å kommer til får blir er skal tar skal få er gonna skal ta går vil få

Examples of using "Are Gonna" in a sentence and their translations

You are gonna go and have sex with aaron.
Du skal gå og ha sex med aaron.
Jordy and juana are gonna move into vientecito.
Jordy og juana skal flytte til vientecito.
Yeah, but other scientists are gonna evaluate my results, right? not me.
Ja, men andre vitenskapsfolk vil evaluere resultatene, ikke sant?
They are gonna love you.
De kommer til å elske deg.
You know those things are gonna eat your brains someday, right?
Du vet at de tingene vil spise hjernen din en dag, ikke sant?
These men are gonna take you to a hospital.
Disse mennene skal ta deg med til et sykehus.
We are gonna get a lot of use out of you.
Vi vil få mye bruk ut av deg.
You guys are gonna use the service door entrance by the dumpster.
Dere bruke bakdøra ved containeren.
Me and johnse are gonna have a talk.
Jeg og johnse skal ha oss en prat.
The police are gonna ask you a lot of questions about my husband.
Politiet kommer til å stille masse spørsmål om mannen min.
You're gonna think I'm crazy, but, uh.
Dere tro at jeg er tullete, men.
They're gonna die up there, and we're alone.
De kommer til å dø der oppe og vi er alene.
And you are gonna help me find it.
Og du skal hjelpe meg med å finne den.
Steve wilde, you are gonna wear me out.(CHUCKLING).
Steve wilde, du kommer til å slite meg ut.
Tell me these books are gonna explain what happened to lois.
Fortell meg at disse bøkene vil forklare hva som skjedde med lois.
We are gonna blow up the internet, right?
Vi kommer til å sprenge internett.
Well, we are gonna figure that out.
Det vi finne ut av.
And brandon and i are gonna have a party tonight.
Og brandon og jeg skal ha fest i kveld.
Huh?! innocent people are gonna die, ben.
Uskyldige mennesker kommer til å dø, ben.
Are gonna get that crown back and save you from Neptune's wrath.
Vil få krona tilbake og redde deg fra neptuns vrede.
And they're gonna see who their son really is.
Og de får se hvem sønnen deres virkelig er.
The kids are gonna hate them.- but... maybe.
Ungene kommer til å hate dem.
And now your overpriced paperweights are gonna look like a backdrop to my demonstration.
Dine rådyre brevvekter blir bakteppet for min demonstrasjon.
You are gonna love it.
Du vil elske det.
The shit is strong, we're gonna sell it.
Er det sterkt, får vi solgt det.
Diana and i are gonna get married.
Diana og jeg skal gifte oss.
You two are gonna spoil everything.
Dere to kommer til å ødelegge alt.
How many more people are gonna die over this?
Hvor mange flere dø over dette?
What do you think the neighbors are gonna say, Walt?
Hva tror du naboene vil si, Walt?
Not at all, but you are gonna pay for it- and with interest.
Slett ikke, men du betale- med renter.

Results: 7700, Time: 0.4284

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More