Translation of "are in" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3393, Time: 0.1765

er i står i sitter i ligger i går i finnes i befinner seg i lever i være i var i fins i vært i lå i

Examples of Are In in a Sentence

Mcpherson and cawley are in the building.
Cawley og mcpherson er i bygningen.
Jimmy and johnny are in the cells at whitechapel police station.
Jimmy og johnny er i cellene på whitechapel politistasjon.
Mr kennedy and i are in your debt, sir.
Jeg står i gjeld til deg, sir.
The keys are in the ignition.
Nøklene sitter i tenningen.
Do you suggest you are in direct communication with the word of God?
Påstår du at du står i direkte kontakt med guds Ord?
The keys are in my coat pocket.
Nøklene er i lommen min.
Leyla said that our mothers are in heaven and they watch over us.
Leyla sa at våre mødre er i himmelen og de våker over oss.
The diamonds are in a locker at the bus depot downtown.
Diamantene ligger i et skap på busstasjonen i sentrum.
When you are in, excuse me, the world's butt hole.
Når man står i, unnskyld meg, verdens rumpehull.
The men are in a tight spot!
Karene sitter i klemma!
Obama and cameron are in a bar at the marriott hotel in london.
Obama og cameron sitter i baren på marriott i london.
Look, the keys are in the ignition.
Se, nøklene står i tenninga.
Yes, they are in the living room.
Ja, de ligger i stua.
We are in a war situation.
Vi er i krig.
Sanne and i are in the same class.
Sanne og jeg går i samme klasse.
The kids are in the same class together.
Barna går i samme klasse.
Oh, frank. frank, you are in trouble.- big trouble.
Frank, du er i trøbbel.
Only use the items which are in the kit – do not use anything else.
Bruk kun de komponentene som finnes i settet – ikke bruk noe annet.
Frank and felix are in bar on the lower promenade deck.
Frank og felix står i baren på nedre dekk.
The stakes are in the basement.
Stakene ligger i kjelleren.
You are in that chair.
Men du sitter i den stolen!
Too bad his brains are in his biceps.
Bare synd hjernen sitter i musklene.
The dodgers are in san francisco today.
Dodgers er i san francisco i dag.
You are in my debt.
Du står i gjeld til meg.
They are in the neocortex, among reminiscent of meanings and knowledge.
De ligger i neocortex, blant minnet om betydninger og idébasert kunnskap.
Surely the sinners are in error and insanity!
Sannelig, synderne befinner seg i villfarelse og galskap.
They're in all the saloons in all your prosperous communities!
De finnes i enhver saloon, i ethvert rikt lite samfunn!
We are in orbit.
Vi går i bane.
Verily those who disbelieve are in vainglory and shism.
Nei, de som er vantro befinner seg i overmot og tross.
Yeah, we're in a hungry world.
Ja, vi lever i en sulten verden.

Results: 3393, Time: 0.1765

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "are in"


you in
live in
get in
has in
owe
meet at
were from
are on
owned by
lives in
provided in
lying in
belongs to
attend
exist in
wear
rests in
standing in
found in
runs in
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More