ARE LEFT IN NORWEGIAN

How to say are left in Norwegian

S Synonyms

Results: 51, Time: 0.1743

English-norwegian dictionary

Examples of using Are Left in a sentence and their translations

How many men are left in the provisional base?
Hvor mange menn er igjen i framskutt base?
We're left with six probable sectors.
Vi sitter igjen med seks trolige sektorer.
How many of you are left.
Hvor mange er igjen av dere?
No matter how few of us are left, we will fight on.
Uansett hvor få vi er igjen, vil vi kjempe videre.
We're left in a box.
Vi sitter igjen i saksa.
Who are left in the pass?
Hvem er igjen i passet?
Anyway, we're left with a profit of 60.
Vi sitter igjen med en fortjeneste på 60000.
Really, only the diehards are left in the stands.
Bare de mest trofaste er igjen på tribunen.
You're left with rotten carcasses, disease.
Du sitter igjen med råtne skrotter, sykdommer.
And when all that goes belly-up, you know what you're left with?
Og når dette kollapser, vet du hva du sitter igjen med?
How many are left to escort me to Xanadu?
Hvor mange er igjen til å eskortere meg til Xanadu?
You alone are left.
Du er den eneste som er igjen.
Not even their skeletons are left.
Ikke engang skjelettene er igjen.
Guess how many sunflower seeds are left.
Gjett hvor mange solsikkefrø er igjen.
Baracus and murdock are left.
Baracus og murdock er igjen.
All of us that are left.
Det eneste som er igjen.
How many good guys are left.
Hvor mange gode menn som er igjen.
We're fine, those of us that are left.
Det går fint, med oss som er igjen.
Only old people and children are left.
Bare de gamle og barna er igjen.
I mean... the ones that are left.
Jeg mener... de som er igjen.
Tenderloin draws first and so on, until only you and armistice are left.
Tenderloin trekker først, helt til du og armistice er igjen.
They're the marks on the banks that are left by crocodiles sunning themselves.
Det er merkene som etterlates av krokodiller som soler seg.
And you are left here as nursemaid while war is waged.
Og du blir forlatt her som en amme mens det føres krig.
So we are left with only one possible motive- jealousy.
Så vi står igjen med bare ett mulig motiv- sjalusi.
I don't care if they're left, or right, or center.
Jeg driter om de er venstre, høyre eller midten.
How many are left?
Hvor mange er det igjen?
They are left, señor.
De har dratt, señor.
How many of you are left?
Hvor mange er det lgjen?
How many are left in reserve?
Hvor mange har vi i reserve?
Who many of you lynxes are left?
Hvor mange gauper er det igjen?

Results: 51, Time: 0.1743

"Are left" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More