ARE NOT IN NORWEGIAN

How to say "are not" in Norwegian

S Synonyms

Results: 20701, Time: 0.6388

er ikke ikke skal ikke har ikke blir ikke står ikke ikke være ikke var var ikke ikke bli ble ikke skulle ikke ikke ble

Examples of Are Not in a Sentence

You are not innocent, uxbal.
Du er ikke uskyldig, uxbal.
We are not leaving without you.
Vi går ikke uten deg.
You are not bruno.
Du er ikke bruno.
Boov are not having mimoms.
Bøffer har ikke moramier.
They are not our dogs.
De er ikke våre hunder.
Baby, we are not getting a motorcycle. why not?
Vi skal ikke ha motorsykkel.
You are not selfless.
Du er ikke uselvisk.
Our names are not ben and jennifer.
Vi heter ikke ben og jennifer.
You are not responsible.
Du har ikke ansvaret.
You are not dying today, ser jorah.
Du skal ikke dø i dag, ser jorah.
In braavos, thieves are not rewarded with titles.
I braavos, blir ikke tyver belønnet med titler.
We are not supposed to be here.
Vi skulle ikke ha vært her.
They are not our family.
De er ikke familien vår.
You are not accountable on their behalf.
Du har ikke ansvar for dem.
Ceplene and IL-2 are not to be injected at the same time.
Ceplene og IL-2 skal ikke injiseres samtidig.
Lena and i are not getting married.
Lena og jeg skal ikke gifte oss.
We are not guilty of any crime.
Vi har ikke gjort noe galt.
Garak and nog are not answering my halls.
Garak og nog ikke svarer min hyller.
Wars are not won by killing children.
Kriger blir ikke vunnet ved a drepe barn.
You are not ugly.
Du er ikke stygg.
You are not alone in this fight.
Dere står ikke alene i kampen.
And you are not a manager over them.
Du har ikke ansvar for dem.
The dead are not scorched in the desert of desire.
De døde blir ikke plaget i lystens ørken.
Daily are not available.
Daglig er ikke tilgjengelig.
Things are not, as they used to be.
Sakene står ikke slik som de brukte, ryan.
But you are not.
Men ikke du.
The gods are not always meant to be understood.
Gudene skal ikke alltid forstås.
They're not gonna leave me here overnight?
De lar meg vel ikke være her i natt?
You are not gonna be homeless.
Du skal ikke være hjemløs.
We're not together?
Skal vi ikke være sammen?

Results: 20701, Time: 0.6388

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "are not"


were never supposed
am not gonna
ai not gettin
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More