ARE STILL SO IN NORWEGIAN

How to say are still so in Norwegian

Results: 22, Time: 0.1841

Examples of using Are Still So in a sentence and their translations

They're still so young and shy.
De er fortsatt så unge og blyge.
Bev, you're still so young.
Bev, du er fortsatt så ung.
You're still so full of anger toward me.
Du er fortsatt så full av sinne mot meg.
You're still so pretty, rosie, especially when you're upset.
Du er fortsatt så pen, rosie.

William compton, you're still so sensitive.
William compton, du er fortsatt så sensitiv.
There are still so many things i don't know.
Det er fortsatt så mange ting jeg ikke vet.
I'm surprised to find you're still so foolhardy, dardo.
Jeg er overrasket over at du fortsatt er så dumdristig, dardo.
It's amazing that you're still so tight with all your high school friends.
Tenk at du fortsatt er så nær dine venner fra high school.
There are still so many unanswered questions.
Det er fremdeles så mange ubesvarte spørsmål.
We nine can't understand how you three are still so sure.
Vi ni kan ikke forstå hvordan dere tre fremdeles er så sikre.
There's still so much for you to do.
Det er fortsatt så mye du må gjøre.
He's still so small and helpless.
Han er fremdeles så liten og hjelpeløs.
He's still so hot right now.
Han er fortsatt så in.
That is still so... cool.
Det der er fremdeles så... kult.
It's still so weird to hear you call him that.
Det er fortsatt så rart å høre deg kalle ham det.
There were still so many things i wanted to do with my life.
Det var fortsatt så mange ting jeg ville gjøre i livet.
Which is still so funny.
Som er fortsatt veldig morsomt.
But it is still so nice to hear it.
Men det er alltid så fint å høre det.
There's still so much fun for us to have.
Vi har fortsatt så mye moro foran oss.
I'm sorry but there's still so much that isn't clear to me yet.
Men det er fortsatt så mye det er ikke klart for meg ennå.
You are one of us, and there's still so much work to be done.
Du er en av oss, og det er fremdeles så mye som må gjøres.
So, it's amazing that thaddeus cahill was able to create this new, large technology made out of something that was still so mysterious.
Så det er utrolig at thaddeus cahill klarte å skape ny og stor teknologi av noe som fortsatt var så mystisk.

Results: 22, Time: 0.1841

"Are still so" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More