ARE TURNING IN NORWEGIAN

How to say are turning in Norwegian

S Synonyms

Results: 51, Time: 0.1671

English-norwegian dictionary

Examples of using Are Turning in a sentence and their translations

Nay, but from the remembrance of their lord they are turning away.
Allikevel vender de seg bort fra herrens formaning.
Nay, but from the remembrance of their lord they are turning away.
Allikevel vender de seg bort fra herrens formaning.
They're turning brown.
De blir brune.
But you're turning literally. it means changing, doesn't it?
Du snur bokstavelig, men det betyr forandring.
Indeed, to our lord we are turning'.
Vi vender oss til herren.».
You're turning into a geek.
Du blir en bokorm.
Now you're turning away from him?
Og nå vender du deg bort fra ham?
But his own people are turning against him.
Men folket vender seg mot ham.
Vi snur!
If you're turning american on me, i will go downstairs.
Hvis du blir amerikansk nå, går jeg ned.
And we are turning into old men.
Og vi blir til gamle menn.
We're turning on each other.
Vi vender oss mot hverandre.
What is the matter with people that they are turning away from this exhortation,
Hva feiler det dem, siden de vender seg bort fra påminnelsen?
You're turning this place into a bottomless pit of vice!
Du forvandler dette stedet til en lastenes avgrunn!
We are turning back towards la guardia.
Vi snur tilbake mot laguardia.
What is the matter with people that they are turning away from this exhortation,
Hva feiler det dem, siden de vender seg bort fra påminnelsen?
Immediately after the bird strike they are turning back for the airport.
Umiddelbart etter fugleangrepet snur de tilbake mot flyplassen.
You're turning into a real jazz hound, commissioner.
Du blir en skikkelig jazzelsker, politimester.
They're turning them.
De forvandler dem.
They're turning at us.
De vender mot oss.
They're turning us.
De snur oss.
They're turning, too, sir. They're turning to intercept.
De dreier også, de forsøker å fange oss.
We're turning onto järnstigen now.
Vi svinger inn på järnstigen nå.
We are turning young men into memories.
Vi forvandler unge menn til minner.
Instead, you're turning adversity into triumph.
Men du vender motgang til triumf.
You're turning blue!
Du blir blå!
Maybe they're turning back.
Kanskje de vender tilbake.
Now you're turning your back on it.
snur du ryggen din til den.
They're turning'cause they see us.
De dreier fordi de så oss.

Results: 51, Time: 0.1671

"Are turning" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More