ARLENE IN NORWEGIAN

How to say arlene in Norwegian

Results: 163, Time: 0.0534

Examples of using Arlene in a sentence and their translations

Would you mind telling arlene how I'm good at things and all?
Kan du si til arlene hvor god jeg er på alle ting!
You need to give arlene your blood. Bill!
Du må gi arlene ditt blod.
Especially when arlene looks so goddamn beautiful in it.
Især når arlene er så vakker i den.
And you must be arlene with the beautiful red hair.
Du må være arlene med det vakre røde håret.

Arlene, have you seen James?
Arlene, har du sett James?
This is arlene folsom, she's the school director.
Dette er skoleleder arlene folsom.
You would have worn the costume of arlene plympton.
Du ville ha iført deg arlene plympton-drakten.
I swear, arlene.
Jeg sverger, arlene.
Arlene, i can take care of myself.
Arlene, jeg kan ta vare på meg selv.

Arlene is a lucky lady.
Arlene er en heldig dame.
I'm Terry's wife, arlene.
Jeg er terrys kone arlene.
Um, justin, this is my wife arlene.
Justin, dette er min kone arlene.
Hey, arlene.
Hei, arlene.
Her name's arlene.
Hun heter arlene.
I'm feeling the pressure, arlene.
Jeg kjenner presset, arlene.
I don't like surprises, arlene.
Jeg liker ikke overraskelser, arlene.
Arlene, i have called you five times.
Arlene, jeg har ringt deg fem ganger. har du sprukket?
Look, i know what we had was a nightmare, arlene.
Hør her, jeg vet at det vi hadde var et mareritt, arlene.
He impregnated you, arlene.
Han befruktet deg, arlene.
I know what I'm talking about, arlene.
Jeg vet hva jeg snakker om, arlene.
For arlene and nicole.
For arlenes og nicoles skyld.
Arlene's father likes me to do it.
Arlenes far vil at jeg skal gjøre det.
Thank you, arlene.
Takk!- unnskyld.
You gone and got married, arlene.
Du har giftet deg!
Coming from Arlene's party with an open bottle.
Du kommer like fra arlenes fest.
(ARLENE CRYING).
(ARLENE GRÅTER).

Results: 163, Time: 0.0534

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More