AROUND IN NORWEGIAN

Translation of Around in Norwegian

Results: 11945, Time: 0.1499

Examples of using Around in a sentence and their translations

Look around you, james.
Se deg rundt, james.
You are never around when i need you!
Du er aldri her når jeg trenger deg!
She 's around three!
Hun er rundt tre!
What with friends around who say you are just hard mean.
Hva med venner omkring som sier du bare er hard og rå.
My brother was not around, you would be dead by now.
Om ikke broren min var her, ville du vært død nå.
I built everything around you... and now you are not there.
Jeg bygget alt rundt deg, og nå er du ikke der.
As long as dumbledore is around, harry, you are safe.
Så lenge humlesnurr er her, er du trygg, harry.
Look around you, james.
Se deg omkring, james.
Cause i did not want you around when my brain was befuddled.
Jeg ville ikke ha deg i nærheten nar hjernen min var omtaket.
I am coming around behind you, deke.
Jeg kommer rundt bak deg, deke.
I will not be around in 30 years.
Jeg er ikke her om 30 år.
There is always people around, but it 's lonely.
Det er alltid folk i nærheten, men det er ensomt.
He dug around and found you.
Han gravde rundt og fant du.
Look around you, nicky.
Se deg omkring, nicky.
They are spreading hundreds of pillars around the globe right now.
De sprer hundrevis av søyler rundt om i verden akkurat nå.
In 18 races around the world.
I 18 løp rundt om i verden.
Salinas ai not around.
Salinas er ikke her.
Not around here.
Ikke rundt her.
I will be around, trust me.
Jeg er i nærheten, stol på meg.
You can not drag me around in your wife 's old clothes.
Du kan ikke trekke meg omkring i din kones gamle klær.
As well as potentially in other conflict zones around the world.
Så vel som potensielt i andre konfliktsoner rundt om i verden.
When the cameras are around, you will make out with me?
Men når kameraene er i nærheten så kliner du med meg?
They were around patrick.
De var rundt patrick.
And listen, do not you let indio find you both around.
Og ikke la indio finne dere begge her.
I do not want you around here.
Jeg vil ikke ha deg her omkring.
Feeling weak, pain or stiff muscles around your body.
Vakhet, smerter eller stive muskler rundt om i kroppen.
You are lucky there are people around.
Du er heldig at det var folk her.
And around astrid simonsen.
Og rundt astrid simonsen.
I have not seen you around here before.
Jeg har ikke sett deg her omkring før.
Murphy better hope he 's not around when i reach 9,999.
Murphy bør håpe han ikke er i nærheten når jeg nærmer meg 9999.

Results: 11945, Time: 0.1499

S Synonyms of "around"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More