AWAY IN NORWEGIAN

How to say "away" in Norwegian

S Synonyms

Results: 1019, Time: 0.2727

Click norwegian translation to filter results
vei seg unna deg vekk av gårde deg bort bortreist fra deg avstand fjerne deg borte seg bort seg vekk avgårde

Examples of using "Away" in a sentence and their translations

Go away, i want to be alone.
Gå din vei, jeg vil være alene.
Yeah, nazir got away before we even got here.
Ja, nazir kom seg unna før vi kom hit.
He just went away and he never came home.
Han dro sin vei, og kom aldri hjem.
Don't let them get away with this.
Ikke la dem komme seg unna med dette.
So turn away from them for a time.
Snu deg vekk fra dem inntil videre,
You didn't walk away from ethan turner.
Du gikk ikke din vei fra ethan turner.
You don't just walk away after 30 years.
Man går ikke bare sin vei etter 30 år!
He sails away on a turtle?
Han seiler av gårde på en skilpadde.
Whatever it is... he won't get away with it.
Uansett hav det er, så skal han ikke komme seg unna med det.
Get away from her!
Kom deg vekk fra henne!
Sam, he gave up the gold and they got away.
Sam, han sa fra seg gullet, og de kom seg unna.
Go away from me.
Gå! kom deg vekk fra meg!
Oh, watching clark kent walk away is like transcendental meditation.
Å se clark kent gå sin vei er som transcendental meditasjon.
Get away from me.
Kom deg bort fra meg.
Sails away on a turtle!
Seiler av gårde på en skilpadde!
So turn away from them for a time.
Snu deg vekk fra dem inntil videre,
Cholla, they're getting away.
Cholla, de kommer seg unna.
You just told me he's away with a woman you got upset about.
Han er bortreist med kvinnen du ble opprørt over.
I get out, i try to help, but he runs away.
Jeg prøver å hjelpe ham, men han løper sin vei.
Hey, get away from the window!
Hei! kom deg bort fra vinduet!
I sent them away this morning.
Jeg sendte dem av gårde i morges.
Put that gun away, tom.
Legg fra deg våpenet, tom.
Get away from her.
Kom deg bort fra henne.
He was away then when dao anchalee arrived in frankfurt.
Han var bortreist da dao ankom til Frankfurt?
I couldn't let you walk away.
Jeg kunne ikke la deg gå din vei.
And turn away from them till a time.
Snu deg vekk fra dem inntil videre,
Go away with me.
Dra av gårde sammen med meg.
He's like you. he got away.
Han er som deg, han kom seg unna.
It's my fault mother got away.
Det er min feil at mamma kom seg unna.
We were just hoping that whoever it was would go away.
Vi bare håpet at den det var ville gå sin vei.

Results: 1019, Time: 0.2727

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More