AWAY FROM IN NORWEGIAN

How to say "away from" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2018, Time: 0.1742

Click norwegian translation to filter results
bort fra vekk fra borte fra seg unna unna fra slippe unna deg unna slipper unna

Examples of using "Away From" in a sentence and their translations

This is taking me away from everything they know.
Dette tar meg bort fra alt de kjenner.
Come away from him, nephew.
Kom bort fra ham, nevø.
You take zack away from me.
Du tar zack vekk fra meg.
They took ella away from me.
De tok ella bort fra meg.
We would be away from our parents, we could do what we wanted.
Langt vekk fra foreldrene våre. vi kunne gjort hva vi ville.
You stay away from that room, do you understand me?
Du holder deg borte fra det rommet, forstår du meg?
Agnes has been away from her mother too long.
Agnes har vært borte fra moren sin for lenge.
Buddha, come away from the door.
Buddha, vekk fra døren!
Just stay away from them for the next 22 minutes.
Bare hold deg unna dem de neste 22 minuttene.
Away from the car!
Bort fra bilen!
Keep away from me, brockie.
Hold deg unna meg, brockie.
A new life, far away from that pain.
Et nytt liv langt borte fra den smerten.
Steer him away from you.
Styre ham bort fra deg.
We get him away from claire.
Vi får han vekk fra claire.
He kept away from the rest of us.
Han holdt seg unna resten av oss.
Then she stays away from her ex.
Da holder hun seg unna eksen sin.
Ann walked away from our child.
Ann gikk bort fra våre barn.
I want him away from my girls.
Jeg vil ha ham borte fra jentene mine.
Oksana, get the plane away from the dome now.
Oksana, få flyet vekk fra kuppelen nå.
Stay away from me, clark.
Hold deg unna meg, clark.
Got away from where?
Slapp unna fra hvor?
There's no walking away from what i am.
Jeg kan ikke slippe unna det jeg er.
Keep her away from the windows.
Hold henne borte fra vinduene.
I took him away from you.
Jeg tok ham bort fra deg.
I have never known you to walk away from something like this.
Jeg har aldri sett deg gå vekk fra noe som dette.
Stay away from the dancing fairies.
Hold deg langt unna fra de dansende alvene.
Bauer got away from the FBI.
Bauer kom seg unna FBI.
Stay away from me and my corner!
Hold deg unna hjørnet mitt!
I managed to sneak away from my unit and what do i find?
Jeg snek meg bort fra enheten min, og hva fant jeg?
To get away from you.
For a slippe unna deg.

Results: 2018, Time: 0.1742

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "away from"


away
leave
get off
outta
gets away
gone from
are getting away
escaped from
escape
removed from
slip away
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More