BABYSITTER IN NORWEGIAN

How to say babysitter in Norwegian

S Synonyms

Results: 113, Time: 0.0534

English-norwegian dictionary

Examples of using Babysitter in a sentence and their translations

I need to call my babysitter if we gonna be late.
Jeg må ringe barnevakten min hvis dette blir sent.
She used to be your babysitter, and you had the hots for her. How?
Hun var din barnevakt og du var forelsket i henne.
Best babysitter.
Beste barnevakten.
I'm not your babysitter, freddie.
Jeg er ikke barnevakten din, freddie.
This is my babysitter, erin.
Dette er barnevakta mi, erin.
No real babysitter would give us a gun to play with.
En ordentlig barnevakt lar ikke oss leke med en pistol.
Olivia garcia was one-year-old when she mysteriously died at her babysitter's house.
Olivia garcia var ett år da hun døde hos barnevakta si.
That's not appropriate babysitter behavior, laurie.
Det er ikke passende barnevakt oppførsel, laurie.
He's my babysitter.
Han er barnevakten min.
Tracy, the Wallace's babysitter.
Tracy, barnevakten til wallace.
I have got Erin's regular babysitter all lined up.
Erins vanlige barnevakt er med på det.
No, my babysitter.
Nei, barnevakten min.
Just visiting Morlighem's babysitter, who is also screwing vachewski in her spare time.
Jeg besøker morlighems barnevakt som har seg med vachevski.
Now with money, you can hire a good babysitter.
Du kan skaffe en flink barnevakt i stedet for naboen.
He's my babysitter.
Nei, han er barnevakten min.
You were a really good babysitter, jessica.
Du var en bra barnevakt.
Yeah, I'm his babysitter.
Ja, jeg er barnevakten hans.
There's no way i can get another babysitter this late in the day.
Jeg får ikke tak i en annen barnevakt så sent.
People are gonna think you're the hot, young babysitter.
Folk vil tro du er den sexy, unge barnevakten.
I don't need no babysitter, mike.
Jeg trenger ingen barnevakt.
This is anna, she's your babysitter for tonight.
Dette er anna, barnevakten deres.
I don't make a very good babysitter.
Jeg er ingen god barnevakt.
Parker, there's something wrong with the new babysitter.
Parker, det er noe galt den nye barnevakten.
Miss kendall, you were my babysitter.
Miss kendall, du var barnevakten min.
We don't need another mason family babysitter.
Vi behøver ingen mason familie barnevakt.
She's no babysitter.
Hun er ikke barnevakt.
Tommy, I'm your babysitter.
Tommy, jeg er barnevakten din.
I wouldn't know. i ain't his babysitter.
Jeg er ikke barnevakten hans.
Anna was my babysitter.
Anna var min barnevakt.
She's not a real babysitter.
Hun er ikke en ekte barnevakt.

Results: 113, Time: 0.0534

SYNONYMS

S Synonyms of "babysitter"


nursemaid
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More