BECAUSE I MUST IN NORWEGIAN

How to say because i must in Norwegian

S Synonyms

Results: 9, Time: 0.0732

Examples of using Because I Must in a sentence and their translations

Because i must.
I know because i must know.
Jeg vet det fordi jeg må vite det.
Sam, I'm your-- golly, because i must have misunderstood.
Jøsses, jeg må ha misforstått.
Because i must practice.
Jeg må øve.

Because i must have time to check the rigging on both towers.
For jeg må ha tid til å sjekke riggingen i begge tårn.
Because i must immediately lock a tractor beam onto the tsiolkovsky and tow it out of--.
For jeg må øyeblikkelig feste en trekkstråle på tsiolkovsky og taue.
I seek because i must exceed the stature of man in both good and evil.
Jeg søker fordi jeg må overgå menn i både godt og ondt.
I seek because i must be greater than man for only then will i be the supreme artist.
Jeg søker fordi jeg må være større enn menn, kun da vil jeg bli en stor kunstner.
Because i must be sure that you will marry me if I'm carrying your child.
Jeg må vite at du gifter deg med meg hvis jeg bærer ditt barn.

Results: 9, Time: 0.0732

SYNONYMS

S Synonyms of "because i must"


because i gotta

"Because i must" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More