BECAUSE YOU IN NORWEGIAN

How to say "because you" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4737, Time: 0.8097

fordi du for du fordi dere siden du fordi man fordi de ettersom du for deg deg fordi

Examples of Because You in a Sentence

Because you never gave him--.
Fordi du aldri ga ham.
Because you are our daddy!
For du er pappaen vår!
Not because you deserve it.
Ikke fordi du fortjener det.
Because you killed him?
Fordi du drepte ham?
You don't understand because you don't speak english.
Du forstår ikke, for du snakker ikke engelsk.
I came in because you people are treating me like a fugitive.
Jeg kom fordi dere behandler meg som en rømling.
I'm surprised, actually, because you hate wine.
Jeg er overrasket, for du hater vin.
Right.- You're here because you want to say,
Dere er her fordi dere vil si:.
And i believe in you, because you are my friend. i believe in you.
Jeg tror på deg siden du er min venn.
Perhaps it's because you think you're better than them.
Kanskje fordi du tror du er bedre enn dem.
Because you know what you took from me.
Fordi du vet hva du tok fra meg.
It's not because you don't love them or don't respect them.
Det er ikke fordi man ikke elsker eller respekterer dem.
No, you want to start again because you didn't get that.
Du får begynne igjen siden du ikke forsto det.
I hope not, because you don't wanna mess with me.
Jeg håper ikke det, for du vil ikke rote med meg.
You killed him because you were scared of what you thought he might do.
Dere drepte ham fordi dere var redde for hva han kunne gjøre.
Just because you're a big movie star.
Bare fordi de er filmstjerne!
I have failed because you have not helped me!
Jeg har mislykkes fordi dere ikke har hjulpet meg!
It is because you must stay where you are, my sister.
Det er fordi du må bli hvor du er, min søster.
You walk around here by yourself because you don't trust nobody.
Du går omkring her alene siden du ikke stoler på noen.
Because you have a choice.
For du har et valg.
Just because you have powers, that doesn't make you a hero.
Bare fordi man har krefter, gjør det ikke en til helt.
Which doesn't work either because you can't see.
Det funker heller ikke siden du ikke kan se.
Because you never give up on family-- ever.
Fordi man aldri gir opp familien.
Because you... are a spy from the herpetological society.
For du er en spion fra herpetologiforeningen.
But you came to me because you trust me, domingo.
Men du kom til meg fordi du stoler på meg, domingo.
I know... because you taught me that i wasn't.
Det vet jeg... ettersom du lærte meg at jeg ikke er det.
I'm here because you are paying for my services.
Jeg er her fordi de betaler for mine profesjonelle tjenester.
Because you wouldn't understand it.
Fordi dere ikke ville forstått det.
Is it because you're so much older?
Er det fordi de er så mye eldre?
Because you die in war.
Fordi man dør i krig.

Results: 4737, Time: 0.8097

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "because you"


because one
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Because you" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More