BEEN IN NORWEGIAN

How to say been in Norwegian

S Synonyms

Results: 51454, Time: 0.1925

vært (24425) vaert (114) går (3) hadde (4) blir (22)

Examples of using Been in a sentence and their translations

I have always been your son.
Jeg har alltid vært din sønn.
Alex has been here.
Alex har vært her.
I have been taken hostage.
Jeg har blitt tatt som gissel.
We have not been heard, sir.
Vi har ikke blitt hørt, sir.

You been spying out at my ranch?
Du har spionert på ranchen min?
You have been here a week now.
Du har vært her en uke nå.
Richards and maccabee have been shot and killed.
Richards og maccabee har blitt skutt og drept.
I been waiting for you, mr.
Jeg har ventet på deg, mr.
It 's been three years, and i do.
Det har gått tre år, og jeg gjør det.
You have been a soldier.
Du har vært soldat.
I been paying nucky 12 long for three years now.".
Jeg har betalt nucky 12 % i tre år nå.".
You do not know we have been at war with germany since 1914?
Vet du ikke at vi har ligget i krig med tyskland siden 1914?
I have not been on a date in 30 years.
Jeg har ikke gått på en date på 30 år.
Myopathy and rhabdomyolysis have been reported with raltegravir.
Myopati og rabdomyolyse har blitt rapportert med raltegravir.
You have always been a tourist here.
Du har alltid vært en turist her.
I been dancing with you for 40 years.
Jeg har danset med deg i 40 år.
If you had not been here, i would not have shot him.
Hadde du ikke vaert her, ville jeg ikke skutt ham.
Eddie. i have been in therapy for ten years, okay?
Eddie, jeg har gått i terapi i ti år, ok?
You have been hungry.
Du har vært sulten.
You have been in the tub for four hours?
Har du ligget i badekaret i fire timer?
He has been compared to machiavelli and nostradamus.
Han har blitt sammenlignet med machiavelli og nostradamus.
Have you been here?
Har du vært her?!
I have not been naked with a man for 15 years.
Jeg har ikke ligget naken hos en mann på 15 år.
We have been invited, not kidnapped.
Vi har blitt invitert, ikke kidnappet.
I know you been helping him, gem.
Jeg vet du har hjulpet ham, gem.
I have been more than reasonable.
Jeg har vaert ytterst rimelig.
I have been at school in london.
Jeg har gått på skole i london.
You have been inside before.
Du har sittet inne før.
I have been in negotiations.
Jeg har sittet i forhandlinger.
I have been sick, you know.
Jeg har vaert syk, du vet.

Results: 51454, Time: 0.1925

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More