BEFORE IN NORWEGIAN

How to say before in Norwegian

S Synonyms

Results: 48177, Time: 0.0689

før (44335) åsyn (417) tidligere (872)

Examples of using Before in a sentence and their translations

Molly, before you.
Molly, før du.
Like i said before, that 's your problem.
Som jeg sa tidligere, det er ditt problem.
Or before you.
Eller før deg.
Not before next week?
Ikke før neste uke?

I probably should have mentioned before that i do not eat meat.
Jeg burde nevnt tidligere at jeg ikke spiser kjøtt.
I told you before, julian, she 's a patriot.
Jeg fortalte deg før, julian, hun er en patriot.
I could not call before.
Jeg kunne ikke ringe tidligere.
Mario and luigi before thelma louise-ee.
Mario og luigi før thelma louise-ee.
He was here before.
Han var her tidligere.
Dose before breakfast.
Dose før frokost.
Officer, everything i told you before is true.
Konstabel, alt jeg fortalte deg tidligere er sant.
Hours before raltegravir.
Timer før raltegravir.
Had treatment with any medicine containing infliximab before.
Uhatt behandling med et legemiddel som inneholder infliksimab tidligere.
Same address we had been to three times before.
Vi hadde vært på samme adresse tre ganger tidligere.
Famotidine( 40 mg single dose taken 12 hours before rilpivirine)/ rilpivirine1.
Famotidin( 40 mg enkeltdose tatt 12 timer før rilpivirin) /rilpivirin1.
Rhiana, you had a choice before.
Rhiana, du hadde et valg tidligere.
Dose before breakfast.
Dose før frokost.
Hours before.
Timer før.
You ruined my life once before, nora.
Du har ødelagt livet mitt en gang tidligere, nora.
Hours before raltegravir.
Timer før raltegravir.
Those bruises were not there before.
De blåmerkene var der ikke tidligere.
And i will be in scotland before.
Og jeg er i skottland før.
You never said my name before.
Du sa aldri navnet mitt tidligere.
She said his name before.
Hun sa navnet hans tidligere.
Famotidine( 40 mg single dose taken 12 hours before rilpivirine)/ rilpivirine1.
Famotidin( 40 mg enkeltdose tatt 12 timer før rilpivirin) /rilpivirin1.
And not the anna i was before tove.
Og ikke anna, som jeg var før tove.
You know, i meant what i said before, michael.
Du vet, jeg mente hva jeg sa tidligere, michael.
Before i knew i loved you.
Før jeg visste at jeg elsket deg.
You have not mentioned this before.
Du har ikke nevnt dette tidligere.
Before malcolm.
Før malcolm.

Results: 48177, Time: 0.0689

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More