BEFORE I TAKE IN NORWEGIAN

How to say before i take in Norwegian

Results: 44, Time: 0.0775

Examples of using Before I Take in a sentence and their translations

Get up there, before i take your place.
Gå dit ut før jeg tar din plass.
I will sign you two out before i take you back to the city.
Jeg skal signere for dere før jeg tar dere tilbake til byen.
Before i take this one, polish it up.
Før jeg tar denne... poler den.
Before i take her from you.
Før jeg tar henne fra deg.

Before i take my first caller, i would like to make a personal appeal.
Før jeg tar imot første telefon, har jeg en personlig melding.
We could beam most of the crew over before i take command.
Vi kunne stråle meste av mannskapet i løpet før jeg tar kommandoen.
Soften him up a bit before i take over.
Martin ville at du skulle myke ham opp før jeg tok over.
I gotta get him checked out before i take him upstate.
Jeg må få sjekket en fange før jeg kjører ham i fengsel.
Before i take a step like that... shouldn't i should prepare myself a little more?
Men før jeg tar et sånt skritt... burde jeg ikke forberedt meg mer først?
But before i take my shirt off, i just need, like, ten minutes to do some crunches.
Men før jeg tar av meg skjorten, trenger jeg ti minutter til å ta sit ups.
I said, i think you should tell the guy behind me to put his gun away before i take it and beat his bitch ass to death with it.
Jeg synes du skal be fyren ta vekk pistolen før jeg tar den og slår ham i hjel med den.
But... before i take him along, i want you to know that what happens to you means to a lot me.
Men, før jeg tar han med, vil jeg du skal vite at... hva som skjer med deg, betyr mye for meg.
And now, before i take the rest of your life, you will answer my questions.
Og nå, før jeg tar resten av livet ditt, skal du svare på spørsmålene mine.
You have got five seconds to give me that key... before i take it.
Du har fem sekunder på å gi meg den nøkkelen før jeg tar den.
I'm sorry about that. do you want one of these before i take you home?
Unnskyld, vil du ha en av disse før jeg tar deg hjem?
Before i take you on this tour through hell, a word to the wise.
Før jeg tar dere med på dette marerittet vil jeg gi dere et råd.
Before i take my first sip ofo. J.... i like to take a big gulp ofjesus.
Førjeg tar min første slurk appelsinjuice, likerjeg en munnfull jesus.
Ma chérie... may i request your favorite song, so that we may dance, before i take you to my private felucca on the wharf and make passionate love to you?
Ma chérie kan jeg be om yndlingssangen din så vi kan danse før jeg tar deg med i min private felucca i havna og elsker lidenskapelig med deg?
Let us see what that is before, i take credit for it.
Vi kan se hva dette er før jeg tar æren for det.
Should have tried it before i took command.
Skulle prøvd før jeg tok kommandoen.
I asked titus that question before i took this job.
Jeg spurte titus før jeg tok jobben.
That was before i took over.
Det var før jeg tok over.
Roberto had all this and more before i took him away.
Roberto hadde alt dette før jeg tok ham og dro.
My old neighborhood, chicken, before i took you lot in.
Mitt gamle nabolag, før jeg tok dere imot.
I should have double-checked everything rayburn told me before i took any action.
Jeg burde ha undersøkt alt rayburn fortalte meg før jeg tok affære.
Did you have more suspects before i took on the case?
Hadde dere ikke flere navn før jeg tok saken?
This was just something i took before i took the actual picture.
Det der er bare et jeg tok først, før jeg tok bildene.
Well, lucky for us, he sold you out before i took his warlock mark.
Heldigvis for oss røpet han dere før jeg tok warlockmerket hans.
Seen one before, i take it?
Du har sett et før går jeg ut ifra?
It was years ago, before i took command of the enterprise.
Det var årevis siden, før jeg overtok kommandoen på enterprise.

Results: 44, Time: 0.0775

"Before i take" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More