BEFORE MY WIFE IN NORWEGIAN

How to say before my wife in Norwegian

Results: 8, Time: 0.1093

Examples of using Before My Wife in a sentence and their translations

I would prefer not to be hanged before my wife is queen.
Jeg vil helst ikke henges før kona mi er dronning.
Right before my wife and, um, your"Mary kay lady" shot him.
Like før kona mi og mary kay-dama di skjøt ham.
I was married for 27 years before my wife passed away.
Jeg var gift i 27 år før kona mi døde.
Yeah, we should get dressed before my wife gets back.
Vi må se å få på oss klærne før kona mi kommer.

Take it before my wife does, and get out of here.
Ta dem før min kone tar dem og forsvinn.
It's something i started before my wife died.
Jeg begynte på den før min kone døde.
Before my wife shot herself, we lived a life that i was proud of.
Før kona mi skjøt seg hadde vi et liv jeg var stolt av.
I have two more days of peace before my wife returns from fat camp.
Jeg har to dager igjen med fred før kona kommer hjem fra slankeleir.

Results: 8, Time: 0.1093

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More