BEFORE SHE DIED IN NORWEGIAN

How to say before she died in Norwegian

S Synonyms

Results: 166, Time: 0.0986

Examples of using Before She Died in a sentence and their translations

She confessed before she died.
Hun tilsto det før hun døde.
The night before she died.
Kvelden før hun døde.
Right before she died.
I bought her that locket for her birthday, just before she died.
Jeg kjøpte medaljongen til fødsels- dagen hennes like før hun døde.

His hebrew mother brought it to the prison before she died.
Han hebraiske mor brakte den til fengselet før hun døde.
It was everything your mother said before she died.
Det er alt din mor sa før hun døde.
But she almost said,"I understand" before she died.
Men hun sa nesten"Jeg forstår" før hun døde.
Your mother said some things before she died.
Moren din sa noen ting før hun døde.
She wrote the letter just before she died.
Hun skrev brevet like før hun døde.

You're a different person now than you were before she died.
Du er en annen nå enn før hun døde.
My mom was gonna do it before she died.
Moren min ville gjøre det før hun døde.
Jane's mother gave it to her... before she died.
Janes mor ga den til henne før hun døde.
Before she died, she was about 30 and fast as hell.
Før hun døde var hun rundt 30 og rask som faen.
We came up here, like, the week before she died.
Vi klatret opp hit uka før hun døde.
We had lost lorraine, all of us... but long before she died.
Vi hadde alle mistet lorraine lenge for hun døde.
Mom worked for them before she died.
Mamma jobbet for dem for hun døde.
The last thing lila dash thought about before she died was her husband dave.
Det siste lila dash tenkte på før hun døde, var dave, mannen hennes.
My mother, the mistress of the south, birthed over a thousand children before she died.
Min mor, herskerinnen av sør, fikk tusenvis av barn før hun døde.
If you are alexander, you will remember your mother's last words before she died.
Hvis du er alexander, husker du din mors siste ord før hun døde.
What is not commonly known is that 20 years ago, before she died, eliza bore a child.
Hva som ikke er alminnelig kjent er at for 20 år siden. før hun døde. fødte eliza et uekte barn.
At least we got to say our marriage vows... before she died in my arms.
Vi rakk hvertfall å si våre bryllupsløfter før hun døde i armene mine.
Mary pendry took this photograph of herself and e-mailed it to a friend, just hours before she died.
Mary pendry tok dette bildet av seg selv og sendte det til en venn bare timer før hun døde.
Before she died, five years later, she took responsibility for everything that had happened.
For hun dode, fem ar senere, tok hun pa seg skylden for det som skjedde.
Jack, it goes like that for about an hour, before she dies.
Det fortsetter sånn en times tid før hun dør.
Why? she says she wants to see another london season before she dies.
Hun sier hun vil oppleve en london-sesong til før hun dør.
If i see you or any of your friends before then miss finneran will be the victim of a most gruesome violation before she dies.
Ser jeg deg eller noen av vennene dine før da... blir finneran offer for en høyst gyselig krenkelse... før hun dør.

Results: 166, Time: 0.0986

"Before she died" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More