BEING IN NORWEGIAN

How to say "being" in Norwegian

Results: 10433, Time: 0.4747


Examples of using "Being" in a sentence and their translations

You're just being paranoid.
Du er bare paranoid.
You're not being funny.
Du er ikke morsom.
Now it's you who fears being seen with me.
Du frykter nå å bli sett med meg.
It's so sexy being compared to a frightened beast.
Det er så sexy å bli sammenlignet med et redd dyr.
Stop being stupid, girl.
Ikke vær dum, jente.
No, I'm just being a woman.
Jeg er bare en kvinne.
Stop being so mature.
Ikke vær så moden.
Hanneken's being pulled up north to the matanikau.
Hanneken skal nordover til matanikau.
Brad's being racism?
Brad er rasisme?
Didn't want me being cannon fodder for snobs like you.
At jeg ville bli kanonføde for snobber som deg.
Your"Being" doesn't exist.
Ditt vesen eksisterer ikke.
Being cheeky, are you?
Skal du være frekk?
Stop being so nervous.
Ikke vær så nervøs.
I don't want my friends being dragged down with her.
Vennene mine skal ikke bli dratt ned med henne.
I'm not being a child.
Jeg er ikke som et barn.
Stop being so melodramatic.
Ikke vær så melodramatisk.
Lots of business being' discussed.- Ronald?
Mye forretninger har vært diskutert,
You aren't being naive.
Du er ikke naiv.
Barney planned on being a violinist.
Barney skulle bli fiolinist.
If you can't even do that, forget about being the heir.
Husk at du skal arve øss.
The only living being that uses its brain better than us.
Det eneste levende vesen som bruker hjernen bedre enn oss.
Being here killed him.
Å være her drepte ham.
How do we get out of here without being seen?
Hvordan kommer vi ut uten å bli sett?
She looks like all the things you dream about collected in a single living being.
Samlet i ett eneste levende vesen.
Mammon being money.
Mammon er penger.
Stop being a fraidy cat!
Ikke vær en slik reddhare!
All things being equal, the simplest solution is the best solution.
Hvis man har to mulige teorier, er den enkle mest sannsynlig.".
This friday, my daughter's being fitted for her leg braces.
Nå på fredag skal datteren min få nye benskinner.
Being more than animals.
Å være mer enn dyr.
Dan nilsson being nils Wendt's alias, were you aware of that?
Dan nilsson var nils wendts alias. visste du det?

Results: 10433, Time: 0.4747

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More