BEING IN NORWEGIAN

Translation of Being in Norwegian

Results: 10913, Time: 0.1266

Examples of using Being in a sentence and their translations

Not being a grimm?
Ikke være en grimm?
Not being a grimm and knowing?
Ikke være en grimm og vite?
Could you have prevented being caught, and how?
Kunne du ha unngått å bli tatt, og hvordan?
You spent your whole life being one big, lousy atlanta compromise.
Du tilbrakt hele livet ditt bli en stor, elendig atlanta kompromiss.
Hanneken 's being pulled up north to the matanikau.
Hanneken skal nordover til matanikau.
Being with a white guy.
Å være med en hvit.
Deb being here is temporary.
Deb være her er midlertidig.
Stop being such a bed wetter and do as i say!
Slutt å vær en sånn sengevæter og gjør som jeg sier!
I think he saw patrik högberg being killed.
Jeg tror han så patrik högberg bli drept.
Being cheeky, are you?
Skal du være frekk?
I do not like attention being drawn to us like that.
Jeg vil ikke ha oppmerksomhet på den måten.
Now, you could be into cannibalism or like being tickled.
Du kan like kannibalisme eller å bli kilt.
Stop being so nervous.
Ikke vær så nervøs.
Do not cover the skin being treated with bandages or wraps.
Hudområder som behandles skal ikke dekkes med bandasje eller omslag.
I have been being honest with my daughter.
Jeg har vært å være ærlig med datteren min.
I hate the water, and i hate being wet.
Jeg hater vann, og jeg hater å bli våt.
I do not like not being in control of the process.
Jeg misliker å ikke ha kontroll over prosessen.
And being a man.
Og være en mann.
Every morsel of your entire being alive to the infinite mystery of it all.
Hele ditt vesen mottakelig for tilværelsens uendelige mysterier.
This friday, my daughter 's being fitted for her leg braces.
Nå på fredag skal datteren min få nye benskinner.
Stop being so white, drama.
Ikke vær så hvit, drama.
The führer is not accustomed to being ignored, herr schmidt.
Føreren er ikke vant til å bli ignorert, herr schmidt.
But i can not help being a woman.
Men jeg kan ikke unngå å være en kvinne.
But i, being poor, have only my dreams.".
Men jeg, som er fattig, har bare mine drømmer.".
My authority comes from a higher being than your godless pope in rome!
Min myndighet stammer fra et høyere vesen enn deres gudløse pave i roma!
Stop being so melodramatic.
Ikke vær så melodramatisk.
Do not cover the skin being treated with bandages or wraps.
Hudområder som behandles skal ikke dekkes med bandasje eller omslag.
Well, being good and being right are completely separate things.
Være snill og ha rett er ulike ting.
It 's fantastic being in the water!
Det er fantastisk å være i vannet!
Being taken hostage is not so different from what you are going through,
Bli tatt som gissel er ikke forskjellig fra det du går gjennom,

Results: 10913, Time: 0.1266

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More