BEST IN NORWEGIAN

How to say best in Norwegian

S Synonyms

Results: 7051, Time: 0.0995

beste (3993) best (1942) godt (280) bedre (121) bør (51)

Examples of using Best in a sentence and their translations

Two best whores in managua.
To beste horene i managua.
Surely the home of the hereafter is best for those who fear god.
Det hinsidige livs hus er bedre for dem som viser gudsfrykt.
He was my best friend, janice.
Han var min beste venn, janice.
Perhaps it 's best if i explain the situation and ask her for help.
Kanskje det er bedre at jeg forklarer og ber henne om hjelp.

I think it 's best you remain here, madam president.
Du bør nok bli her, madam president.
But he 's my best friend.
Men han er min beste venn.
It 's best you do not know what it means.
Det er best du ikke vet hva det betyr.
Schulz says he 's been our best friend here.
Schulz sier han er vår beste venn her.
Best he does not know i am here.
Han bør ikke vite at jeg er her.
It 's best if i stay.
Det er bedre at jeg blir her.
Then you best see nick carr.
Da bør du oppsøke nick carr.
You best take two.
Best du tar to.
Sid was my best customer.
Sid var min beste kunde.
Surely the home of the hereafter is best for those who fear god.
Det hinsidige livs hus er bedre for dem som viser gudsfrykt.
God knows best what they were hiding.
Gud vet godt hva de skjuler.
We know best what they say.
Vi vet godt hva de vil si.
What 's best for the family.
Hva som er best for familien.
You have got to go out there today with your best face on.
Du må gjøre gode miner til slett spill i dag.
I think it best if we go upstairs.
Jeg tror det er bedre om vi går inn.
And that you... you are my best friend.
Og du er min beste venn.
You best read it quick.
Du bør lese fort.
It 's best you do not know.
Det er best at du ikke vet.
It 's best i do not bother you with the points of my trade.
Det burde jeg nok ikke plage deg med.
As best i can.
godt jeg kan.
This is our best chance to find them.
Sjansene er gode for å finne dem.
And he was my best friend.
Og han var min beste venn.
Our best bet is to stay here and just try to ride it out.
Det er bedre at vi blir her og rir av stormen.
You best run, armstrong.
Du bør skynde deg, armstrong.
God knows best what they were hiding.
Gud vet godt hva de skjuler.
You best go eat something.
Du bør gå og spise noe.

Results: 7051, Time: 0.0995

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More