Translation of "better" in Norwegian

S Synonyms

Results: 14795, Time: 0.1466

bedre best bør heller frisk bra beste godt burde gode friskere

Examples of Better in a Sentence

She deserves better than me, Alan!
Hun fortjener bedre enn meg, alan.
It's better for you, and it's better for us.
Det er best for deg og for oss.
You were better than me.
Du var bedre enn meg.
Charlie, i better get going.
Charlie, best jeg går.
I'm better than him.
Jeg er bedre enn han.
There better be something in there i haven't already seen.
Der bør det være noe jeg ikke allerede har sett.
Much better than you deserve.
Mye bedre enn du fortjener.
Better to die of thirst.
Jeg dør heller av tørst.
Well, we would better be ready for them.
Vel, det er best vi er klare for dem.
And you better hope he dies real soon.
Og du bør håpe han dør snart.
Kent, i think you better come down here.
Kent, best du kommer ned hit.
We better not find anything that shouldn't be here.
Vi bør ikke finne noe som ikke skulle vært her.
Get matty better, and give nick the transplant from the new donor.
Gjør matty frisk, og gi nick beinmarg fra den nye donoren.
Sorry guys... better you than me.
Unnskyld, men heller dere enn meg.
Wednesday would be better than thursday.
Onsdag er bedre enn torsdag.
You would better be good.
Best at du er god.
Go to bed so you will get better.
Gå og legg deg så du blir frisk.
You can better the rest of the day friday take.
Du kan heller ta deg fri resten av dagen.
Bret michaels is better than he is.
Bret michaels er bedre enn ham.
You might work better alone, but we don't.
Du kan jobbe bra alene, ikke vi.
This better be pretty important.
Dette bør være viktig.
What's better for Dottie?
Hva er det beste for Dottie?
It would be better if you love vivian and the baby.
Du skal heller elske vivian og barnet.
But dora deserves better from me.
Men dora fortjener bedre fra meg.
Four, and she's home tonight, totally better.
Fire, så kommer hun hjem i kveld, helt frisk.
So you better not show yourself, understand?
Så du bør ikke vise deg, forstått?
Sometimes it's better if you don't have to tell me everything?
Av og til kan det være bra om du ikke forteller alt.
Does haley like you better as a girl or a boy?
Liker haley deg best som jente eller gutt?
You're better than anyone i ever had.
Du er den beste jeg har hatt.
Better to die now than walk another day without you.
Jeg dør heller nå enn å gå uten deg.

Results: 14795, Time: 0.1466

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "better"


am supposed
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More