BETTER IN NORWEGIAN

How to say better in Norwegian

S Synonyms

Results: 18316, Time: 0.1151

bedre (13847) best (1396) bør (801) beste (202) godt (122)

Examples of using Better in a sentence and their translations

But she 's better than you.
Men hun er bedre enn deg.
It 's better for you!
Det er best for deg!
He knows he 's better than other men.
Han vet han er bedre enn andre menn.
We are better than they are.
Vi er bedre enn dem.

I think it 's better if i take you home.
Jeg tror det er best at jeg tar deg med rett hjem.
We better call pam.
Vi bør ringe pam.
Who has better taste?
Hvem har best smak?
It better not be you.
Det bør ikke være deg.
Get matty better, and give nick the transplant from the new donor.
Gjør matty frisk, og gi nick beinmarg fra den nye donoren.
So you sleep better, without nightmares and migraines?
Så du sover bedre, uten mareritt og migrene?
You might work better alone, but we do not.
Du kan jobbe bra alene, ikke vi.
But you better go home now.
Men du bør gå hjem nå.
Bret michaels is better than he is.
Bret michaels er bedre enn ham.
I got better.
Jeg ble frisk.
It 's better your daughter never meets you.
Det er best at datteren din aldri møter deg.
You would better be good.
Best at du er god.
He may not be getting any better.
Han blir kanskje ikke frisk.
Sometimes it 's better if you do not have to tell me everything?
Av og til kan det være bra om du ikke forteller alt.
You better have a plan, roth.
Du bør ha en plan, roth.
What 's better for dottie?
Hva er det beste for dottie?
Zum wohle' is better than' prost'!
Zum wohle" er bedre enn" prost"!
Does haley like you better as a girl or a boy?
Liker haley deg best som jente eller gutt?
Maybe better than you can.
Kanskje bedre enn du kan.
For better or worse, i got a relationship with barosky.
godt og ondt har jeg et forhold til barosky.
Well, you better not let the terabithians hear you.
Vel, du bør ikke la terabithianene høre deg.
Mrs harcourt! how much better you are looking!
Mrs harcourt, så frisk du ser ut!
He figured a confession was better for the soul.
En tilståelse var bra for sjelen.
There is no better source of vitamins and minerals than in this ugly root.
Den stygge rota er den beste kilden til vitaminer og mineraler her.
I better go help her.
Jeg burde gå og hjelpe henne.
That is better for you and more conducive to purity.
Dette er godt og mest sømmelig for dere.

Results: 18316, Time: 0.1151

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More