BETTER THAN IN NORWEGIAN

Translation of Better than in Norwegian

Results: 3658, Time: 0.0949

Better than
bedre enn flinkere enn finere enn

Examples of using Better than in a sentence and their translations

She deserves better than me, Alan!
Hun fortjener bedre enn meg, Alan!
I am better than them.
Jeg er bedre enn dem.
Way better than your dad.
Mye flinkere enn din far.
You were better than me.
Du var bedre enn meg.
This is better than dr. Ben Casey!
Det er finere enn Dr!
Much better than we are.
Mye flinkere enn oss.
Better than where I live.
Mye finere enn min.
Candice writes better than me.
Candice skriver bedre enn meg.
Yeah?- Better than me.
Flinkere enn meg.
I am better than him.
Jeg er bedre enn han.
This tree is way better than the ones at the mall.
Finere enn trær fra kjøpesentret.
He can run it better than me.
Han er flinkere enn meg.
Much better than you deserve.
Mye bedre enn du fortjener.
Hang on, Mary 's better than me?
Vent nå litt. Flinkere enn meg?
That 's a lot better than where I am keeping mine.
Din ligger finere enn min.
They hate me because I am better than they are.
De hater meg fordi jeg er flinkere enn dem.
Wow! It 's even better than the pictures.
Det er enda finere enn på bildene.
Wednesday would be better than Thursday.
Onsdag er bedre enn torsdag.
Even crackheads live better than you.
Crackbrukere bor finere enn du.
Bret Michaels is better than he is.
Bret Michaels er bedre enn ham.
Lana Turner 's roses are better than mine.
Rosene til Lana Turner er finere enn mine.
Better than Sam Smitt!
Bedre enn Sam Smitt!
Listen, you gotta sing better than Donna and Gloria and Thelma put together.
Du må synge bedre enn Donna, Gloria og Thelma til sammen.
Besides, your tits are better than mine.
Dessuten er puppene dine finere enn mine.
Well, Ben Wyatt 's better than Lee Janzen, and he 's better than Judy Garland.
Ben Wyatt er bedre enn Janzen og Judy Garland.
Sarah is better than Liz.
Sarah er bedre enn Liz.
Better than Betsy Ross?
Bedre enn Betsy Ross?
I am better than him.
Jeg er bedre enn ham.
She 's much better than me.
Hun er mye bedre enn meg.
You will never find anyone better than my brother. He is the greatest--.
Du finner aldri en som er bedre enn broren min.

Results: 3658, Time: 0.0949

Word by word translation


better
- bedre best bør frisk bra

S Synonyms of "better than"


more than

"Better than" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More