BETWEEN IN NORWEGIAN

How to say between in Norwegian

Results: 12923, Time: 0.0352

Examples of using Between in a sentence and their translations

This is between me and my brother.
Dette er mellom meg og broren min.
Between the ascent of the corner and the sheep gate, the goldsmiths and the merchants made repairs.
Og mellem hjørnesalen og fåreporten arbeidet gullsmedene og kremmerne.
Between a woman and a machine?
Mellom en kvinne og en maskin?
Do not ever try to come in between, you smart-eyed slob.
Prov aidri a komme deg meiiom noen av oss, din smarting.

This is the difference between you and francesco.
Dette er forskjellen mellem deg og francesco.
Between 100 and 150.
Mellom 100 og 150.
And between the going up of the corner unto the sheep gate repaired the goldsmiths and the merchants.
Og mellem hjørnesalen og fåreporten arbeidet gullsmedene og kremmerne.
Then, all that stands between me and $20,000 is you.
Da er det eneste som står meiiom meg og tjue tusen doiiar... deg.
Between gus and the cartel.
Mellom gus og kartellet.
The daily dose of ZYPREXA is between 5 mg and 20 mg.
Daglig dose av ZYPREXA er mellom 5 mg og 20 mg.
He 's got two weeks between oslo and london.
Han har to uker meiiom osio og london.
Between the ascent of the corner and the sheep gate, the goldsmiths and the merchants made repairs.
Og mellem hjørnesalen og fåreporten arbeidet gullsmedene og kremmerne.
And between the going up of the corner unto the sheep gate repaired the goldsmiths and the merchants.
Og mellem hjørnesalen og fåreporten arbeidet gullsmedene og kremmerne.
This is between dennis and alisa.
Dette er mellom dennis og alisa.
There is love between a man and a woman.
Det er kjaeriighet meiiom en mann og en kvinne.
Now there was war between rehoboam and jeroboam all the days of his life.
Mellem rehabeam og jeroboam var det krig så lenge han levde.
Love between a mother and a son.
Kjaeriighet meiiom mor og sønn.
Between five and six.
Mellom fem og seks.
Now there was war between rehoboam and jeroboam all the days of his life.
Mellem rehabeam og jeroboam var det krig så lenge han levde.
Between you and nate.
Mellom deg og nate.
It should have more cream between the crust and no raisins.
Den bør ha mer krem meiiom skorpene og ingen rosiner.
This contract between us, pursuing and witnesseth in the name of god.
Denne kontrakt meiiom deg og meg, bevitnet i guds navn.
Between uppsala and norrtälje.
Mellom uppsala og norrtälje.
Just somewhere between the stairs and the truck.
Et eiier annet sted meiiom trappen og iastebiien.
Between alice and gunvald?
Mellom alice og gunvald?
Between the car and the house?
Mellom bilen og huset?
There is a huge difference, between suicide and sacrifice.
Det er forskjeii meiiom seivmord og oppofreise.
The daily dose of ZYPREXA VELOTAB is between 5 mg and 20 mg.
Daglig dose av ZYPREXA VELOTAB er mellom 5 mg og 20 mg.
Between grief and nothing, i will take grief.
Meiiom sorg og ingenting... veiger jeg sorg.
Between you and carlos!
Mellom deg og carlos.

Results: 12923, Time: 0.0352

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More