BIGFOOT IN NORWEGIAN

How to say bigfoot in Norwegian

S Synonyms

Results: 158, Time: 0.0417

Examples of using Bigfoot in a sentence and their translations

Ufos and bigfoot and ghosts, that's bullshit.
Ufoer, bigfoot og spøkelser er tull.
My bigfoot.
Min bigfoot.
Hey, bigfoot.
Hei bigfoot.
Or bigfoot.
Eller bigfoot.

They were with bigfoot wallace, the best batsman i know.
De dro med bigfoot wallace, så bra en slettemann som noen.
Um, we're here at bigfoot books with the owner, steve streufert.
Vi er i bigfoot bokhandel med eieren steve streufert.
It's like thinman is the new bigfoot or something.
Det er som om tynnmann er den nye bigfoot eller noe.
Well, you might as well tell them bigfoot is here.
Du like godt fortelle dem at bigfoot er her.
Bigfoot is a crucial part of the ecosystem, if he exists.
Bigfoot er en viktig del av øko- systemet... hvis han eksisterer.

Gross, bigfoot.
Ekkelt, bigfoot.
Well, like i tell my customers, bigfoot eat their dead.
Vel, som jeg sier til kundene mine, bigfoot spiser sine døde.
I heard we captured bigfoot.
Jeg hørte at vi har fakket bigfoot.
And it's not about bigfoot.
Bra, det handler ikke om bigfoot.
And elizabeth taylor is bigfoot.
Og elizabeth taylor er bigfoot.
So i turn to bigfoot, and i say,
Så jeg så på bigfoot og sa:.
I just don't believe in bigfoot.
Jeg tror bare ikke på bigfoot.
Bigfoot no want to work in garden.".
Bigfoot ikke vil jobbe i hagen.
Bye, bigfoot motel.
Ha det, bigfoot motell.
It's like seeing a unicorn and bigfoot at the same time.
Det er som å se en enhjørning og bigfoot samtidig.
What you saw was bigfoot the monster truck.
Det er monstertrucken BIGFOOT.
So what, bigfoot breaks into a liquor store jonesing for some hooch?
en bigfoot bryter seg inn i en butikk på jakt etter alkohol?
Bigfoot is always alone, is he not?
Storfot er alltid alene.
How about you draw a big full-size Bigfoot?
Hva om du tegnet i full størrelse en Bigfoot?
So bigfoot wears clothes?
En bigfoot med klær?
They're monstrous, Bigfoot!
De er uhyrlige, klampfot.
Not you, bigfoot.
Ikke du, Storfot!
Don't act like you're at a ping-pong match between a ninja and bigfoot.
Ikke lat som du er på en ping pong kamp mellom en ninja og bigfoot.

Results: 158, Time: 0.0417

SYNONYMS

S Synonyms of "bigfoot"


sasquatch
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More