BLOOD IN NORWEGIAN

Translation of Blood in Norwegian

Results: 9175, Time: 0.0649

blod blood blodprøver blodet blodprøve

Examples of using Blood in a sentence and their translations

Not blood.
Ikke blod.
Innocent blood.".
Uskyldig blod.
You think blood was involved in stanton 's death?
Tror du blood var involvert i dødsfall?
We need to do blood analysis on sampas, gamble and ross.
Vi må ta blodprøver av sampas, gamble og ross.
Christine blood.
Christine blod.
True blood and other glass items go in the blue container.
True blood og andre glassflasker legges i den blå boksen.
We have his blood, sasha.
Vi har blodet hans, sasha.
You show blood... or they show blood.
Du viser blod... eller de viser blod.
Blood had a connection to the langford psychiatric institute.
Blood hadde en forbindelse til langford psykiatriske institusjon.
We took some hair and some blood before we got rid of the body.
Vi tok noen hår og blodprøver før vi kvittet oss med liket.
To sebastian blood.
Til sebastian blood.
We give our blood for the dynasty.
Vi gir blodet vårt for dynastiet.
We are gonna take blood so we can check your hepatitis viral load.
Hun skal ta blodprøve så vi kan sjekke for hepatittsmitte.
Colonel nascimento and captain matias... executed the prisoners in cold blood.
Oberst nascimento og kaptein matias... henrettet fangene i kaldt blod.
I ordered blood cultures and a high-resolution CT.
Jeg bestilte blodprøver og en tomograf med høy resolusjon.
You may ne ed to have blood checks if you take:.
Det kan være nødvendig å ta blodprøve r de rsom du tar:.
Blood and sex.
Blod og sex.
My money, my blood, my life!
Pengene mine, blodet mitt, livet mitt!
So i ran some blood tests. and?
Jeg testet noen blodprøver?
Blood, you might as well be painting a giant bulls eye on your chest.
Blood, du kunne like gjerne male en diger blink på brystet ditt.
Dex. blood.
Dex, blod.
No, we have to analyze koba 's blood work first.
Nei, vi må analysere kobas blodprøver først.
Blood, or a man that works for him named cyrus gold.
Blood, eller en mann ved navn cyrus gold som jobber for han.
She was stealing my blood!
Hun stjal blodet mitt!
You may ne ed to have blood checks if you take:.
Det kan være nødvendig å ta blodprøve r de rsom du tar:.
It is not our blood.
Det er ikke vårt blod.
Need for periodic blood counts.
Behovet for jevnlige blodprøver.
They are going to take blood from clive to see if it 's a match.
De tar blodprøve fra clive for å se om det matcher.
As a city alderman, blood would have had access to the files.
Som rådmann- har blood adgang til saken.
Take my blood.
Ta blodet mitt.

Results: 9175, Time: 0.0649

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More