BODIES HAVE IN NORWEGIAN

How to say bodies have in Norwegian

Results: 17, Time: 0.0773

Examples of using Bodies Have in a sentence and their translations

How many bodies have you found?
Hvor mange lik har dere funnet?
How many bodies have we come across? just like this?
Hvor mange kropper har vi funnet?
And no bodies have ever been found.
Og ingen organer har noen gang blitt funnet.
No bodies have been brought in matching Trubel's description or Juliette's.
Rettsmedisineren har ikke fått inn hverken trubel eller juliette.

Well, it's possible, but no bodies have ever been found until after midnight the day she takes them.
Ingen lik har blitt funnet før etter midnatt.
The three escaped from alcatraz five months ago, but no bodies have been recovered.
De tre flyktet fra alcatraz for fem måneder siden, men ingen lik har blitt funnet.
A starved body has a skinny soul.
En sulten kropp har ei mager sjel.
Each body has aches.
Hver eneste kropp har sine smerter.
This body has a terrible emptiness.
Denne kroppen har en stor tomhet.
That this body has the necessary charms?
At dette organet har de nødvendige sjarm?
Every one of these bodies has a fatal wound or two or three, but they're all old.
Alle disse likene har et stygt sår eller to eller tre, men de er alle gamle.
I will use the advantages this body has while i search for a way to bring back kol, and then who knows?
Jeg må bruke fordelene denne kroppen har mens jeg søker en måte å få kol tilbake. og hvem vet.
Each planetary body has its own resonant frequencies and is determined by the circumference and diameter as well as the speed of orbit and rotation.
Hvert planet legeme har sin egen resonansfrekvens og bestemmes av omkretsen og diameteren så vel som hastigheten til banen og rotasjon.
Stop pushing me or i will make you realise how many nerves your miserable body has.
Slutte å skyve meg eller jeg vil gjøre deg klar over hvor mange nerver din miserable kroppen har.
with our bodies, but, this movement to be comfortable with our bodies has made us comfortable with being sick.
med kroppen sin, men utropet om å bli fornøyd med kroppen har gjort oss komfortable med å være syke.
My body has remained in this arm-chair and has, i regret to observe, consumed in my absence two large
Mitt legeme har ikke forlatt denne stolen, men dessverre må jeg bekjenne at det i mitt fravær har fortært
My body has remained in this arm-chair and has, i regret to observe, consumed in my absence two large
Mitt legeme har ikke forlatt denne stolen, men dessverre må jeg bekjenne at det i mitt fravær har fortært

Results: 17, Time: 0.0773

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More