Translation of "body" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4211, Time: 0.1019

kroppen lik legeme hoveddel bunn kropp liket legemet hoveddelen kroppene Slavich's kropp

Examples of Body in a Sentence

I saw your body burn.
Jeg så kroppen din brenne.
You're back in your body, in the moment.
Du er tilbake i kroppen din, i øyeblikket.
We will string jean-paul's body on a separate line between us.
Vi fester jean-pauls lik på en egen line mellom oss.
Or your body.
Kroppen din.
It was an unknown body that was buried here 18 years ago.
Det var et ukjent lik som ble begravet her for 18 år siden.
Dude, that body of christ stuff, that was for his disciples to eat.
Kristi legeme var det disiplene som spiste.
Only his body was in death, kirk.
Bare kroppen hans var død, kirk.
Capsule with aqua blue opaque cap and body, imprinted"93-376”.
Kapsel med havblå ugjennomsiktig topp og bunn, påtrykket”93-376”.
Another body was found a couple of days ago.
Et annet lik ble funnet for et par dager siden.
Carry my body through space and time.
Bær mitt legeme gjennom rom og tid.
According to lydia, my body has become a situation.
Ifølge lydia har min kropp blitt en situasjon.
Capsule with orange opaque cap and body, imprinted"93-377”.
Kapsel med oransje ugjennomsiktig topp og bunn, påtrykket”93-377”.
It's not your body me want, no.
Det er ikke kroppen din jeg vil ha, nei.
I saw Elizabeth's body, in the morgue.- How?
Jeg så elizabeths lik på likhuset.
I am the son of your body.
Jeg er sønn av ditt legeme.
You in your body and me in my apartment.
Du i din kropp og jeg i min leilighet.
I saw his body.
Jeg så liket hans.
We found another body with him.
Vi fant et annet lik sammen med ham.
Great pharaoh, he is the son of your body.
Mektige farao, han er sønn av ditt legeme.
Take my body, just give me back my son.
Ta kroppen min, bare gi meg tilbake sønnen min.
You know, macho with the perfect body, and the hair and the money.
Mandig med den perfekte kroppen, og håret og pengene.
I don't remember hearing anything about any guy's body being found.
Jeg husker ikke noe om at liket av en fyr er funnet.
Because i found morica Bilby's body and could trace her murder to them.
Fordi jeg fant morica bilby kropp og kunne spore henne mord til dem.
If they find somebody else's body.
Hvis de finner noen andres lik.
This body to the earth"for we are dust.
Vi gir dette legemet tilbake til jorden for vi er støv.
Than that your whole body go into hell.".
Enn at hele ditt legeme kommer i helvete.".
Used improperly, you can break every bone in your body.
Galt brukt knuser de hvert ben i kroppene deres.
Every life i have taken, every body i have buried.
Alt- alle liv jeg har tatt, alle lik jeg har begravet.
I'm afraid this old body wouldn't be the right choice.
Dette gamle legemet ville ikke vært noe godt valg.
It affects not just the brain but the entire body.
Det påvirker ikke bare hjernen, men hele kroppen.

Results: 4211, Time: 0.1019

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "body"


corpses
organisms
equivalent
organ
agencies
equals
bod
corps
cadavers
skeletons
organizations
entities
institution
carcasses
status
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Body" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More