Translation of "boy" in Norwegian

S Synonyms

Results: 8099, Time: 0.1028

gutt sønnen jøss guttungen bisken ørn karen gutten sønn gutter guttene guttunge bisk kar

Examples of Boy in a Sentence

English boy.
Engelsk gutt.
As long as my boy follows his passion.
Så lenge sønnen min følger lidenskapen.
English boy, you come now.
Engelsk gutt, du komme nå.
Oh, boy... look at that.
Å, jøss... se på det!
I'm coming after your boy with everything i got.
Jeg kommer etter sønnen din med alt jeg har.
Benny, ben boy, I-- I--.
Benny, ben gutt. jeg... jeg.
Boy, do you look guilty.
Jøss, som du ser skyldig ut.
You don't hurt my boy... or any of these kindly injuns here.
Dere skader ikke sønnen min eller noen av disse snille indianerne.
Dwighty boy.
Dwighty gutt.
Is that what your boy told you?
Sa guttungen din det?
My boy's in the schoolhouse.
Guttungen min er på skolen!
Boy, I'm good.
Jøss, jeg er god.
Dan, tell your boy it's over.
Dan, fortell sønnen din at det er over.
Well, at ieast i have you, boy.
Jeg har i hvert fall deg, bisken.
Kuusisto boy.
Kuusistos gutt.
He's our boy, ben.
Han er guttungen vår, ben.
Boy, you're good.
Jøss, du er god.
Roy is a good boy.
Roy er en god gutt.
No, me and my boy was just catching some shut-eye in your field.
Nei, jeg og sønnen min sover bare litt i åkeren din.
It's OK, boy.
Det er i orden, bisken.
Right, old boy?
Ok, gamle ørn?
Can't hear you, boy.
Kan ikke høre deg, gutt.
Boy, you really are.(both chuckle).
Jøss, du er det virkelig.
Stay there, old boy.
Bli der, gamle ørn.
Well, he is pretty smart, aren't you, boy?
Han er ganske smart. ikke sant, bisken?
Big boy's wrestling his way down.
Den store karen bryter seg vei nedover.
I threw my boy.
Jeg kastet guttungen min.
I don't think anybody loved his boy more than sam did.
Jeg tror ikke noen elsket sønnen sin høyere enn sam.
Take away my boy for good.
Tatt guttungen min for alltid.
This is my boy morten.
Dette er sønnen min, morten.

Results: 8099, Time: 0.1028

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "boy"


guy
chicks
wow
kids
girl
baby
eagles
man
laddie
jesus
dog
lady
vessels
sons
infants
whoa
boyo
lad
gee
daughter
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Boy" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More