Translation of "bring" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3642, Time: 0.1957

bringe ta med gi hente føre kom med har brakte bære bær vekke skaff frakte

Examples of Bring in a Sentence

I can't bring him back.
Jeg kan ikke bringe ham tilbake.
Bring the money, peter.
Ta med pengene, peter.
I can't, uh, bring them back.
Jeg kan ikke bringe dem tilbake.
Well, you know what? you can't bring dave parker back.
Du kan ikke bringe dave parker tilbake.
And bring him a fruit smoothie every day.
Og gi ham en smoothie hver dag.
Why would she bring a friend and give you two tickets?
Hvorfor ville hun ta med en venn og gi deg to billetter?
Gunny, bring them up here.
Gunny, dem opp her.
Ser ilyn, bring me his head!
Ser ilyn, bringe meg hans hode!
We can't just bring babies home like that.
Vi kan ikke bare ta med babyer hjem.
I can bring peace to the entire world.
Jeg kan gi fred til hele verden.
You can bring our water back.
Du kan gi oss vannet tilbake.
Will you bring england and france, catholic and protestant, closer together?
Vil du bringe england og frankrike, katolikker og protestanter sammen?
You can bring tanya.
Du kan ta med tanya.
We can bring him back.
Vi kan ham tilbake.
Can someone bring a bucket or something?
Kan noen hente en bøtte eller noe sånt?
I must bring chris here to see you- thank you.
Jeg må føre chris hit til deg.
They will bring us back and put rats in us.
De vil bringe oss tilbake og sette rotter i oss.
He can bring him back.
Han kan ham tilbake.
When can we bring rosie home?
Når kan vi ta med rosie hjem?
I will bring my car around.
Jeg skal hente bilen min.
And bring me sara tancredi.
Og gi meg sara tancredi.
I can't bring my mother in!
Jeg kan ikke ta med min mor i!
They won't bring me a boat.
De vil ikke hente meg en båt.
Okay, okay.- bring him two.
Ok, gi ham to.
I must bring your son to rome.
Jeg må føre din sønn til rom.
Bring it on.
Kom med den.
We can't bring you down just yet.
Vi kan ikke deg ned ennå.
Dax will bring her home.
Dax vil bringe henne hjem.
I will bring him to you.
Jeg vil føre ham til deg.
Honey, can you bring me some water?
Kan du hente litt vann til meg?

Results: 3642, Time: 0.1957

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Bring" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More