BROTHER IN NORWEGIAN

How to say brother in Norwegian

S Synonyms

Results: 12595, Time: 0.062

Examples of using Brother in a sentence and their translations

We are brother and sister.
Vi er bror og søster.
Herfriede 's brother died.
Herfriedes bror døde.
You do not recognize in your brother basic human traits.
Ser du ikke din brors grunnleggende menneskelige trekk?
Thank you, brother garth.
Takk, broder garth.

Are you doing this for your brother or for the country?
Gjør du dette for din brors skyld eller for fedrelandets?
Where 's my brother, lloyd?
Hvor er min bror, lloyd?
Cabelo, my brother came to preach and waved my arms in front.
Han kom til min brors gudstjeneste og truet meg med en pistol.
Rivera worked at brother sam 's garage after he got out of jail.
Rivera jobbet hos brother sam garasje etter at han slapp ut av fengsel.
No, brother roy, you will kill for me.
Nei, broder roy, du dreper for meg.
Salaam, brother luca.
Salaam, bror luca.
Anton 's brother, oscar, disappeared a few hours ago.
Oscar leander, antons lillebror, forsvant hjemmefra for en time siden.
My brother, ryan evans!
Min bror, ryan evans!
My brother and i made them.
Alt er min brors og mitt verk.
Looks like brother sam 's a changed man after all.
Ser ut som brother sam en endret mann etter alt.
Thank you, brother william.
Takk, broder william.
My brother, it is you who does not see.
Min broder, det er du som ikke kan se.
They are brother and sister.
De er bror og søster.
Big brother has no choice but to evict you.
Big brother må kaste deg ut.
Your brother said good order, i went out.
Din lillebror sa det var greit at jeg gikk ut.
He was my brother percy 's rat.
Han var min brors rotte.
You killed my mother and my brother and all those women.
Du drepte moren min og broren min og alle de kvinnene.
He 's my younger brother.
Han er min yngre bror.
He killed my brother.
Han drepte broren min.
Brother turned on brother until nothing remained.
Brødre stod mot brødre til alt var ødelagt.
Hallelujah, brother jeeter.
Halleluja, broder jeeter.
Big brother gave us booze.
Big brother ga oss sprit.
Your little brother is involved; so we will take him too.
Og din lille lillebror er også innblandet, så vi tar ham også.
I will give you szell for your brother.
Jeg gir deg szell for din brors skyld.
So, brother, who called us here?
Så, brother, som ringte oss her?
What? brother godwin, i am with child.
Broder godwin, jeg er med barn.

Results: 12595, Time: 0.062

SYNONYMS

S Synonyms of "brother"


baby bro
little bro
fraternal
carnalito
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More