Translation of "brought" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3201, Time: 0.2752

brakte førte tok med har med fikk ga kom med hentet bragte bar fraktet tok vekket

Examples of Brought in a Sentence

Cutter brought them to us.
Cutter brakte dem til oss.
Tell me, who were the men who brought you to the building that day?
Hvem var mennene som førte deg til bygningen den dagen?
You saw what they brought osborne here from siberia.
Så du hva de brakte osborne fra Sibir?
Glad you brought your mother.
Du tok med mora di?
Oz brought you back.
Oz førte deg tilbake.
Doyle brought remy from louisiana back in'72.
Doyle brakte remy fra louisiana i 1972.
An angel brought you to me.
En engel førte deg til meg.
Marvin brought me.
Marvin brakte meg.
I brought some flowers for her.
Jeg tok med noen blomster til henne.
I brought something for you.
Jeg har med noe til deg.
Brian brought the papers, tony.
Brian har med papirene, tony.
Anita bryant brought us together!
Anita bryant brakte oss sammen!
You brought the city of lowell back 30 years.
Du førte byen 30 år tilbake.
Hey, i brought your clothes for tonight.
Jeg tok med klærne dine til i kveld.
It's just, I'm the one that brought her to CTU.
Det var jeg som fikk henne til ATS.
Theo brought them both back.
Theo brakte dem begge tilbake.
Wish i brought my camera.
Skulle ønske jeg tok med kameraet mitt.
The person who brought us to this house.
Personen som førte oss til dette huset.
And the river somehow magically brought them back to life?
Og elven ga dem livet tilbake på magisk vis?
Pam henry brought me here.
Pam henry fikk meg hit.
I brought some cheese and crackers.
Jeg har med ost og kjeks.
He brought me a message from my wife.
Han ga meg en beskjed fra min kone.
Fate brought me to you because i knew only you would understand.
Skjebnen førte meg til deg for jeg visste at bare du ville forstå.
We brought food.
Vi har med mat.
I brought amy matthews back to life for a minute.
Jeg fikk amy matthews tilbake til livet for et øyeblikk.
She brought death to our village.
Hun kom med død til landsbyen vår.
I was the one who brought kira to dyad.
Det var jeg som tok med kira til dyad.
I brought him in from the sub.
Jeg brakte ham fra ubåten.
It was this compass that brought me safe through the wood.
Dette kompasset førte meg trygt gjennom skogen.
And who brought us here, John?
Og hvem fikk oss hit, John?

Results: 3201, Time: 0.2752

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Brought" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More