Translation of "business" in Norwegian

Results: 2833, Time: 0.1578

forretninger sak bransje virksomhet firma bedrift ærend butikk alvor affærer angår handel gjøre forretningsreise anliggende yrke foretak raker driver med

Examples of Business in a Sentence

I have business that's important with hyman roth.
Jeg har viktige forretninger med hyman roth.
It's not our business.
Det er ikke vår sak.
I have business in forli.
Jeg har forretninger i forli.
How can somebody in my business go around with a contraption like this?
Hvordan kan noen i min bransje gå rundt med en slik innretning?
Frank has done business with alex and informed us.
Frank har gjort forretninger med alex og informert oss.
But, anyway, it was our business.
Men det var vår sak.
We have a saying in my business,
I min bransje sier vi:.
I have unfinished business on bajor.
Jeg har uferdige virksomhet på bajor.
Bannon, this ain't your business.
Bannon, dette er ikke din sak.
I can't do business with somebody like that.
Jeg kan ikke gjøre forretninger med noen slik.
This isn't your business, bannion.
Dette er ikke din sak, bannion.
So you in business with hollis now.
Gjør du forretninger med hollis nå?
It's a crazy business we're in, you know?
Det er en sprø bransje vi er i.
We jews have no business with a crusade.
Vi jøder har ingen virksomhet med et korstog.
Who could force a giant business like rand to do anything?
Hvem kan tvinge et stort firma som rand til å gjøre noe som helst?
You have disrupted my business, my life.
Du har forstyrret min virksomhet, mitt liv.
Maybe it's not my business... That's right.
Kanskje det ikke er min sak.
Then mr Berman's out of business before he even gets in.
Bermans bedrift ferdig før den engang er begynt.
Claire's Dad what kind of business are we in?
Hva slags bransje er vi i?
Mikael and his wife have some kind of business selling lotions.
Mikael og kona har et slags firma som selger salver og krem og slikt.
I'm interested in the mines, but not in doing business with iniko.
Men ikke i å gjøre forretninger med iniko.
I'm fascinated by what you think is and isn't your business.
Jeg er fascinert av hva du mener er og ikke er din sak.
What kind of business are we in?
Hva slags bransje er vi i?
Now i have got my own business, whatever it is.".
Nå har jeg eget firma, hva enn det er.".
That's the problem with our business- too many guys named Paulie!
Det er problemet med vår virksomhet- altfor mange gutter som heter Paulie!
My business is not yet finished.
Mine ærend er ikke ferdige.
So we make it a successful business, we gentrify the neighborhood.
Så vi gjør det til en suksessfull bedrift, vi rydder opp i nabolaget.
Look, this is personal, not business.
Det er personlig, ikke forretninger.
It's just business, sweetheart.
Det er bare forretninger.
I didn't think that this was any of my business.
Jeg trodde ikke at det var min sak.

Results: 2833, Time: 0.1578

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Business" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More