Translation of "but i" in Norwegian

S Synonyms

Results: 24582, Time: 0.0722

men jeg men jeg har meg men –men jeg

Examples of But I in a Sentence

I understand, but i want to speak with my daughter!
Jeg forstår, men jeg vil snakke med min datter!
Please forgive me but i desperately need your guidance.
Tilgi meg men jeg har virkelig bruk for ditt råd.
But i have a hypenothesis.
Men jeg har en hypnontese.
I see this demonstration, but i can't believe my eyes.
Jeg ser det foran meg, men kan ikke tro mine egne øyne.
I share the same feelings. but i also... see clearly now.
Jeg deler følelsene dine, men jeg har også kommet til innsikt.
But i owe jeff something.
Men jeg skylder jeff noe.
But i goddam near lost my nose.
Det er greit for meg, men jeg mistet for pokker nesten nesen min.
But i didn't kill him.
Men jeg drepte ham ikke.
But i have always considered you my family.
Men jeg har alltid sett på deg som en del av min familie.
You see, i created the running man, but i don't make the rules.
Jeg skapte programmet, men jeg har ikke laget reglene.
I am reaching but i fall.
Jeg strekker meg, men faller.
But i can't complain.
Men jeg kan ikke klage.
Two or three sides of an exercise book, but i cannot find a title!
To-tre sider, men jeg har ingen tittel.
But i couldn't protect him from dysentery.
Men jeg kunne ikke beskytte ham fra dysenteri.
I understand your frustration, maria, but i reviewed the DA worksheets.
Jeg forstår frustrasjonen, men jeg har gjennomgått rapporten.
I knew that, but i didn't think they would just revolt.
Jeg vet de hater meg, men trodde ikke de ville gjøre opprør.
I was never ready to die, but i was always ready.
Jeg har aldri villet dø, men jeg har alltid vært klar.
But i didn't kill him, indio.
Men jeg drepte ham ikke, indio.
But i think you should give me just a little respect.
Du trenger ikke like meg, men du bør vise meg respekt.
You talkin' real big, but i ain't heard no plan yet.
Store ord, men jeg har ikke hørt en plan ennå.
They can't help her, but i can.
De kan ikke hjelpe henne, men jeg kan.
But i guess i could see- how you got there.
Det sårer meg, men jeg forstår hva du mener.
I would get close, but i would never touch it.
Jeg ville nærmet meg, men ikke rørt den.
Thank you, sir, but i ate.
Takk, sir, men jeg har spist.
But i found your boutonnière!
Men jeg fant din knapphullsblomst.
I will be me, but i will be different.
Så er jeg meg, men annerledes.
I'm supposed to take care of this place but i feel so bad.
Jeg skal ta meg av dette stedet, men jeg har dårlig samvittighet.
But i know you can see and hear me.
Men jeg vet at du kan se og høre meg.
No, frank, it's just a shave, but i appreciate the thought.
Nei, jeg har barbert meg, men takk.
But i couldn't help him.
Men jeg kunne ikke hjelpe ham.

Results: 24582, Time: 0.0722

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "but i"


but i did
but i am
i just
but he
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More