BUT IF IN NORWEGIAN

Translation of But If in Norwegian

Results: 3423, Time: 0.0898

Examples of using But If in a sentence and their translations

But if you do not think you are ready.
Men hvis du ikke er klar.
I must go, but if there is anything that you.
Jeg må gå, men hvis det er noe du.

Men om

I know, but if you could, what would you give her?
Jeg vet, men om du kunne, hva ville du gitt henne?
But if you were me.
Men om du var meg.

Men når

Yeah, but if it comes, that 's just gonna come outta nowhere.
Ja, men når det skjer, blir det en overraskelse.
But if he says so!
Men når han sier det, Georg!

Men hνis

But if my mother found out.
Men hνis mor får νite.
But if we make this sacrifice.
Men hνis νi gjør dette offeret.

Men visst

But if you are a freak, you better hide.
Men visst du er en frik, så må du gjemme deg.
But if I am doing it, then I am gonna need a trainer.
Men visst jeg gjør det, så trenger jeg en trener.
Other sentence examples
But if you are John Michael Kane, whose body do they have?
Men hvis du er John Michael Kane, hvilken kropp har de?
But if she was here, we would not have enough food.
Men hvis hun var her, ville vi ikke hatt nok mat.
But if you know where they are, why not at least.
Men hvis du vet hvor de er, hvorfor ikke.
But if you are gonna kill me.
Men hvis du skal drepe meg.
But if I were him, i would thank me.
Men hvis jeg var ham, ville jeg takket meg.
But if you want to, we can do it right now.
Men hvis du vil, kan vi gjøre det nå.
But if anyone can give me a second chance, it 's you.
Men hvis noen kan gi meg en ny sjanse, det er deg.
But if Sverker draws his sword, Then the war is here.
Men hvis Sverker trekker sverdet, er krigen her.
But if you are not, uh.
Men, hvis du ikke er.
Me too. But if that bullet found out where we lived.
Ja, men tenk om kulen finner oss.
But if it were?
Enn om det var det?
But if the forces of evil should rise again.
Menhvisondskapens krefter skulle stå opp igjen.
But if he finds his grandmother.
Men om han finner bestemoren sin.
I can cover for Jamie, but if I am not coming he 's gonna know something 's up.
Jamie kan utebli, men ikke jeg.
But if they win?
Men om de vinner?
But if ever she bewitches you again, I shall know.
Men dersom hun trollbinder deg igjen kommer jeg til å få vite det.
But if she 's innocent?
Men om hun er uskyldig?
Fine. Whatever. But if that is the guy that she likes.
Men hvis det er fyren hun liker.
But if he 's not here, he must be--.
Men når han ikke er her, må han jo være.
But if Fay did not do anything wrong then why did not she fight back?
Men om Fay ikke gjorde noe galt, hvorfor sloss hun ikke?

Results: 3423, Time: 0.0898

Word by word translation


but
- men enn bare det unntatt jo nei

"But if" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More