BUT IF ANYTHING IN NORWEGIAN

Translation of But If Anything in Norwegian

Results: 407, Time: 0.1624

But if anything

Examples of using But If Anything in a sentence and their translations

But if anything goes down, we will be right there.
Men hvis noe skjer, så kommer vi med en gang.
All right, but if anything goes wrong... Nothing will.
Greit, men hvis noe går galt.
Other sentence examples
But if anything should come up, you know where--.
Men hvis noe skulle skje... Vent.
But if anything does happen to them, There is going to be big trouble.
Men hvisnoe skjer med dem, blir det trøbbel.
But if anything happened to Boy, we would never forgive ourselves.
Men om noe skulle tilstøte Gutt, ville vi aldri tilgi oss selv.
Okay, you stay with us, but if anything smells like a trap I get to put a bullet in your skull.
Men hvis noe ser ut som en felle, så får jeg plante en kule i hodet på deg.
But if anything comes up, put a message in a bottle and throw it in the river!
Men hvis noe dukker opp, legg en lapp i en flaske og kast den i elven!
I know that sounds crazy, but if anything happens... do not leave me over there.
Det høres sprøtt ut, men hvis det skjer noe... Ikke la meg være igjen der.
I do not care about me, but if anything happens to my sisters or my brother,
Men skjer det mine søsken noe, så dreper jeg deg.
Okay, but if you need anything?
Okei, men trenger du noe?
But if anything should happen.
Men hvis det skulle skje noe.
But if anything happens to my brother.
Men skjer det noe med broren min.
But if anything goes wrong you will be sorry!
Hvis noe går galt, vil dere få angre!
But if anything happens to Michael, then God help you, Jackie.
Men skjer det noe med Michael, så Gud hjelpe deg.
But, if anything happens to you, what would become of these people?
Om noe skjer med deg, hva blir det da av disse folka?
I do not know what he 's done. But if anything happens... We will come after you.
Jeg vet ikke hva han har gjort, men skjer det ham noe så kommer vi og tar deg.
But if anything happens to her if I think anything might happen to her I am coming back here.
Men skjer det noe med henne, eller får jeg den minste mistanke kommer jeg tilbake hit.
But, if anything could bring the Hatter back... it would be seeing you, again.
Men det å se deg kan mer enn noe bringe ham tilbake igjen.
Yeah, but if anything goes wrong, you call me.
Ring meg om det er noe.
But if you remember anything, remember this.
Men hvis du husker noe, så husk dette.
But if you hear anything, please call me?
Men hvis dere hører noe, så ringer dere, da?
But if you need anything, just call.
Men vis du trenger noe, bare ring.
But if I think of anything.
Men hvis jeg kommer på noe.
But if you need anything, call Dad at work.
Men ring pappa på jobb om du trenger noe.
But if you try anything else, you will hurt her.
Men hvis du prøver på noe annet, vil du skade henne.
But if you remember anything else, you call me.
Men husker du noe mer, så ring meg.
But if you hear anything, give me a call? Sure.
Uansett, som jeg sa, det er sikkert ikke noe... men hvis du hører noe, så ring meg.
But if anybody knows anything about black-market viruses, it 's Dr.
Men hvis noen vet noe om svarte markedet for virus, er det dr.
But if there is anything Anything at all.
Men hvis det er noe.
But if you have anything else.
Hvis det feiler deg noe annet.

Results: 407, Time: 0.1624

Word by word translation


but
- men enn bare det unntatt jo nei
anything
- noe alt

"But if anything" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More