BUT IF ANYTHING IN NORWEGIAN

How to say "but if anything" in Norwegian

Results: 7, Time: 0.1066

men hvis noe

Examples of But If Anything in a Sentence

But if anything goes down, we will be right there.
Men hvis noe skjer, så kommer vi med en gang.
All right, but if anything goes wrong... nothing will.
Greit, men hvis noe går galt.
But if anything should come up, you know where--.
Men hvis noe skulle skje... vent.
But if anything does happen to them, There's going to be big trouble.
Men hvisnoe skjer med dem, blir det trøbbel.
But if anything happened to boy, we would never forgive ourselves.
Men om noe skulle tilstøte gutt, ville vi aldri tilgi oss selv.
Okay, you stay with us, but if anything smells like a trap i get to put a bullet in your skull.
Men hvis noe ser ut som en felle, så får jeg plante en kule i hodet på deg.
But if anything comes up, put a message in a bottle and throw it in the river.
Men hvis noe dukker opp, legg en lapp i en flaske og kast den i elven!

Results: 7, Time: 0.1066

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


but if anything

"But if anything" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More