BUT IF HE DIES IN NORWEGIAN

How to say "but if he dies" in Norwegian

Results: 5, Time: 0.1033

men hvis han dør

Examples of But If He Dies in a Sentence

But if he dies, you get nothing, you hear me?
Pengene er her, men hvis han dør, får du ingenting.
But if he dies in his dreams, the plague will be stopped.
Men hvis han dør i drømmen, stopper vi pesten.
But if he dies in there, which he will, junior i get to keep what's left.
Men hvis han dør der inne, og det gjør han, lillegutt så får jeg beholde det som er igjen av ham.
But if he died first, then i do.
Men om han døde først, får jeg dem.
Well, i made a point of not knowing the details, but if he died licking coke off the tits of a groupie while her friend gave him a rim job, then, yes, that was nothing new for my husband.
Men at han døde mens han snortet koks fra en groupies pupper, så var det ikke noe nytt når det gjelder mannen min.

Results: 5, Time: 0.1033

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


but if he dies
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More