BUT IF HE DIES IN NORWEGIAN

Translation of But If He Dies in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0545

Examples of using But If He Dies in a sentence and their translations

But if he dies, you get nothing, you hear me?
Pengene er her, men hvis han dør, får du ingenting?
But if he dies in his dreams, the plague will be stopped.
Men hvis han dør i drømmen, stopper vi pesten.
Other sentence examples
Alcide, i know you do not like him, but if he dies, pam will kill me.
Jeg vet at du ikke liker ham alcide, men hvis han dør kommer pam til å drepe meg.
But if he dies in there, which he will, junior i get to keep what 's left.
Men hvis han dør der inne, og det gjør han, lillegutt så får jeg beholde det som er igjen av ham.
But if he died first, then i do.
Men om han døde først, får jeg dem.
Well, i made a point of not knowing the details, but if he died licking coke off the tits of a groupie while her friend gave him a rim job, then, yes, that was nothing new for my husband.
Men at han døde mens han snortet koks fra en groupies pupper, så var det ikke noe nytt når det gjelder mannen min.
But if he died in custody, somebody would have buried him.
Hvis han døde, var det noen som begravde ham.
But if he( the dying person) be of the denying( of the resurrection), the erring( away from the right path of islamic monotheism),
Men er han av dem som holdt sannhet for løgn, og fór vill,
But if you are wrong, he dies.
Men om du tar feil, så dør han.
For the woman that has a husband is bound by law to the husband while he lives, but if the husband dies, she is discharged from the law of the husband.
Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.
For the woman that has a husband is bound by law to the husband while he lives, but if the husband dies, she is discharged from the law of the husband.
Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.
But if the man does know he 's going to die and dies anyway dies willingly, knowing he could stop it, then.
Men hvis mannen vet at han skal dø, og han villig dør, selv om han kunne forhindre det.
Yeah, but what if he died or something?
Ja, men hva om han dør eller noe slik?
But if your father died defending it, he died honourably.
Men hvis din far døde for å verge den, døde han ærefullt.
should not die: yet jesus said not unto him, he shall not die; but, if i will that he tarry till i come, what is that to thee?
ikke. og dog sa jesus ikke til ham at han ikke skulde dø, men: om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hvad kommer det dig ved?
should not die: yet jesus said not unto him, he shall not die; but, if i will that he tarry till i come, what is that to thee?
ikke. og dog sa jesus ikke til ham at han ikke skulde dø, men: om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hvad kommer det dig ved?
die. yet jesus did not say to him that he would not die, but," if i desire that he stay until i come, what is that to you?"?
ikke. og dog sa jesus ikke til ham at han ikke skulde dø, men: om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hvad kommer det dig ved?
Everyone said he was betraying our country. but now if he 's really going to die.
Alle sa at han svek landet, men hvis han skal dø for det.
But if you tell anyone where you are headed, he dies.
Hvis du forteller noen hvor du skal eller nekter å komme, dør han.
But what if he died in vietnam? or came back with no legs, or lived on the street?
Hva om han døde i vietnam eller kom hjem uten bein eller bodde på gata?
Solomon said," if he shows himself a worthy man, not a hair of him shall fall to the earth; but if wickedness be found in him, he shall die.".
Da sa salomo: vil han være en bra mann, skal det ikke falle et hår av hans hode til jorden; men blir det funnet noget ondt hos ham, skal han .
But if he dies, all bets are off.
Dør han... vet ingen hva som skjer.
But if he[ the dying person] is one of those brought near to god,
Hvis han er av dem som får komme i herrens nærhet,
But if he[ the dying person] is one of those brought near to god,
Hvis han er av dem som får komme i herrens nærhet,
But he spoke all the more," if i must die with you, i will not deny you.
Men han blev ved sitt og sa: om jeg så skal med dig, vil jeg ikke fornekte dig.
But he spoke all the more," if i must die with you, i will not deny you.
Men han blev ved sitt og sa: om jeg så skal med dig, vil jeg ikke fornekte dig.
But if it is poisoned, he will die.
Hvis det er forgiftet, vil han dø.
I did not mean to kill your brother, but he did not die in vain if that 's any comfort.
Jeg ville ikke drepe broren din, men han døde ikke forgjeves.
But what if he did not die?
Kanskje han ikke er død?
But if i do not reach my friend in time, then he dies.
Når jeg ikke frem i tide, så dør en venn.

Results: 30, Time: 0.0545

Word by word translation


he
- han den sant
dies
- dør død dor døde
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More