BUT WE MUST IN NORWEGIAN

How to say but we must in Norwegian

S Synonyms

Results: 107, Time: 0.1282

Examples of using But We Must in a sentence and their translations

But we must be patient.
Men vi må være tålmodige.
It's hard, but we must say goodbye.
Jeg vet det er vanskelig, men vi må si farvel nå.
Sure, but we mustn't politicize.
Men vi skal ikke selge ut og politisere.
We are sorry, but we must deny your request.
Vi beklager, men vi må avslå anmodningen din.

Sorry, but we must get clothes to go to new york.
Beklager, men vi må ha klær når vi drar til new york.
I have a better plan, but we must hurry.
Jeg har en bedre plan, men vi må skynde oss.
But we must never let on that we know, lassie.
Men vi må ikke la ham skjønne at vi vet det, jente.
But we must respect the Shogun's rule.
Men vi må respektere shogunens regler.
But we must talk.
Men vi må snakke sammen.
But we must.
Men vi må bare.
I'm sorry, oona, but we must continue.
Jeg er lei for det, oona, men vi må fortsette.
I know it is difficult, but we must be patient.
Jeg vet det er vanskelig, men vi må være tålmodige.
But we must be sure we will find enough water there.
Men vi må være sikre på å finne nok vann der.
But we must!
People starve but we must not grow food.
Folk sulter... men vi får ikke dyrke mat.
But we must lift off immediately.
Men vi mà lette øyeblikkelig.
But we must discuss the territorial dispute.
Men nå må vi diskutere grensetvistene.
I realize your anger, jeanne, but we must learn to forgive.
Jeg forstar ditt sinne, jeanne, men vi ma tilgi.
But we must have got it from you, grandma.
Sikkert ikke, men vi har iallfall arvet den fra deg, mormor.
Of course you have. but we must try harder, mustn't we?
Selvsagt, kjære barn, men vi må prøve hardere, ikke sant?
I know we are all suffering, but we must fight for our president Allende!
Jeg vet at alle lider, men vi må kjempe for president Allende!
Jonas is eager, perhaps too much so at times... but we must not judge him too harshly.
Jonas er ivrig. kanskje for mye. men vi skal ikke dømme ham for hardt.
We do not choose our destiny, but we must do our duty, no?
Vi velger ikke vår skjebne, men vi må gjøre vår plikt, hva?
Sure, but we must work with what we now know. and then we come to your family.- yes.
Men vi skal gå ut fra det vi vet i dag, og da kommer vi inn på det med pårørende.
It is a short time i know, but we must make the best of it.
Det er en kort tid jeg vet det, men vi må gjøre det beste ut av det.
But we must trust each other, or there will be no stopping the royal families.
Men vi må stole på hverandre, eller så kan ingenting stoppe de kongelige.
But we must be scientific to ensure that it does not happen again.
Men vi må være vitenskapelige for å sikre oss at det ikke skjer igjen.
Thomas, this will always be your home, but we must find an answer.
Thomas, vil dette alltid være din hjemme, men vi må finne et svar.
But we must do everything in our power to protect you as queen.
Men vi må gjøre alt som står i vår makt for å beskytte deg som dronning.
But we must all remember that this is not our money we're doling out.
Men vi ma huske at det ikke er vare penger vi gir ut.

Results: 107, Time: 0.1282

SEE ALSO
WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"But we must" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More